Publikace

Vrajová - Mocná: Metody literární historie
iPDF   ePUB

Hirschová - Svobodová: Komunikační strategie
iPDF   ePUB

Cenová bilance 2013 nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2013
iPDF   ePUB

Oborová bibliografie bookstudies

Publikační výstupy projektu Inovace studijních programů bohemistiky s ohledem na potřeby soudobé informační společnosti (2006-2008)

J. Schneider - L. Krausová (eds.): Intermedialita: Slovo – Obraz – Zvuk. Sborník příspěvků ze sympozia. Olomouc 2008.

J. Schneider - L. Krausová (eds.): Vybrané kapitoly z intermediality. Olomouc 2008.

V. P. Polách (ed.): Mediální teorie a praxe. Olomouc 2008.

P. Komenda: Ediční příprava korespondence. Olomouc 2008

B. Bednaříková: Praktická cvičení z tvarosloví. Olomouc 2008.

S. Schneiderová: Informace – text – kontext: nad aktuální situací médií. Olomouc 2008.

V. P. Polách: Úvod do typografie a počítačové grafiky. Olomouc 2008.

J. Vrba: Úvod do audiovizuálních technologií. Olomouc 2008.

Všechny publikace jsou k dispozici v elektronické podobě zde.

Publikační výstupy projektu Bohemistika: obor pro III. tisíciletí (2009-2013)

2011

M. Vepřek: Iskoni bě slovo. Texty ke studiu diachronních bohemistických a slavistických disciplín (antologie)

J. Kolářová – Karla Strnadová: Dělání knih mnohých žádného konce není. Antologie textů ke studiu starší české literatury (antologie)

B. Bedanříková: Cvičebnice z morfologie (cvičebnice)

S. Schneiderová: Jak nepsat diplomovou práci (příručka)

2012

L. Hrubošová: Komunikace pro praxi (skriptum)

O. Bláha: Funkční stratifikace češtiny: textová cvičebnice s klíčem (cvičebnice)

Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře (kolektivní monografie)

Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec (sborník z konference Umění a kultury střední Evropy 2011)

Všechny publikace jsou k dispozici v elektronické podobě zde.

Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 20. 3. 18, vytvořeno: 16. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: