Studijní program: P8106 Teorie a dějiny literatury

Studijní obor: Teorie literatury

 

Doktorský studijní obor Teorie literatury je zaměřen na prohloubení znalostí v oblasti myšlení o literatuře napříč národními literaturami. Teorie literatury není studentovi během doktorského studia představována jako servisní disciplína zaznamenávající sumu pojmů a nástrojů sloužících k interpretaci literárních děl, ale jako disciplína subversivní, kulturně a historicky podmíněná, která se proměňuje v kontaktu s dalšími disciplínami, ideologiemi či institucionálními nároky.

Student je během tříletého studia veden k samostatné badatelské činnosti v oblasti současných humanitních věd, k osvojení si současných teoretických přístupů, analytických nástrojů a myšlenkových konceptů.

Absolvent je způsobilý k vědecké práci v oblasti teorie literatury na akademických institucích příslušného zaměření.

Udělení titulu Ph.D. je podmíněno získáním 180 kreditů v předepsané skladbě i časovém rozvrhu a úspěšným absolvováním státní závěrečné zkoušky (složené z ústní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce). 

 

Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 14. 12. 16, vytvořeno: 8. 6. 16,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: