FF UP:

doc. PhDr. Božena Bednaříková, Ph.D. (předsedkyně)

prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. (místopředseda)

doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.

prof. Ludmila Stěpanova, CSc.

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.

 

externí členové

doc. Mirjam Fried, Ph.D.                                   FF UK Praha

doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc.                   PdF UK Praha

prof. Dr. habil. Peter Kosta                                Universität Potsdam

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.                    FF UK Praha

doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.                 FF UK Praha

 

Tajemník: Mgr. Josef Línek, Ph.D. (FF UP)

Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 14. 12. 16, vytvořeno: 22. 6. 16,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: