Charakteristika DSP Český jazyk (dle platných akreditací)

Cíl studia:

Cílem studia je v první řadě důkladné poznání současných deskripcí českého jazyka a zdokonalení teoretické či metodologické výbavy spojené s analýzou a interpretací současné normy, respektive syntézou získaných podkladů. Studium je rovněž zaměřeno na historický vývoj češtiny a na otázky srovnávací lingvistiky (především ve vztahu ke slovanským jazykům) a na problematiku typologickou. Udělení titulu Ph.D. je podmíněno úspěšným absolvováním státní závěrečné zkoušky (složené z ústní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce).

 

 

Profil absolventa:

 

Absolvent je způsobilý vědecké práce v oblasti jazykovědné bohemistiky a vědeckopedagogického působení na vysokých školách příslušného zaměření. Je připraven uplatnit se i v oblasti edičních a nakladatelských aktivit jako jazykový expert.

Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 14. 12. 16, vytvořeno: 22. 6. 16,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: