Postupové zkoušky

Termín: 30. 8. 2017, od 14:00

Místo: posluchárna 3.01, KB FF UP v Olomouci, tř. Svobody 26

K 1. postupové zkoušce je nutno dodat text o minimálním rozsahu 36 000 znaků s mezerami. Ke 2. postupové zkoušce je minimální rozsah stanoven na 54 000 znaků s mezerami. (V obou případech by mělo jít o další části z připravované disertace, které nesmějí být shodné se seminárními referáty.) Tyto podklady je nutno dodat do 15. 8., stačí v elektronické podobě, a to předsedovi oborové rady, sekretářce katedry a školiteli (tomu s prosbou o posouzení a pro jistotu i upozorněním, že školitelský posudek má být poslán předsedovi OR). Tištěnou verzi textu stačí předat zkušební komisi před zahájením postupové zkoušky. Předpokládaná doba trvání atestace 20 min, během nich doktorandi stručně představí cíle, metodu a dosažené výsledky předkládaného výstupu, po přečtení posudků následuje rozprava k dané problematice.

Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 31. 7. 17, vytvořeno: 23. 6. 16,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: