Katedra bohemistiky FF UP je zaměřena na výukovou a vědeckobadatelskou práci v oboru jazykovědné, literárněvědné a aplikované bohemistiky.

Katedra bohemistiky má akreditovány bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy, které jsou realizovány v následujících oborech:

Česká filologie jednooborová (prezenční bakalářské studium);

Česká filologie dvouoborová (prezenční bakalářské studium);

Česká filologie se zaměřením na editorskou práci (prezenční bakalářské studium);

Česká filologie jednooborová (navazující magisterské studium);

Česká filologie dvouoborová (navazující magisterské studium);

Český jazyk (tříleté doktorské studium);

Česká literatura (tříleté doktorské studium);

• Teorie literatury (tříleté doktorské studium).

Katedra bohemistiky se podílí na habilitačním řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, která jsou realizována na FF UP v následujících oborech:

• Český jazyk;

• Lingvistika konkrétních jazyků - slovanská srovnávací jazykověda;

• Dějiny slovanských literatur se zaměřením na dějiny české literatury;

• Teorie literatury.

Podrobnosti k jednotlivým studijním oborům najdete v sekci "Uchazeči o studium"

Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 2. 8. 17, vytvořeno: 16. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: