Členové

Mgr. Jana Vrajová, Ph.D.

VRAJOVÁ Jana, Mgr. Ph.D. zástupce ved. katedry, vedoucí LVS
Mgr. Jana Vrajová, Ph.D.
funkce
zástupce ved. katedry, vedoucí LVS –

odborný asistent

telefon
585 633 153
e-mail
adresa
Místnost: 1.19,Křížkovského 10,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

po 10:00 - 11:00

út 11:00- 12:00

konzultovat je možno i v kteroukoli jinou dobu po předchozí domluvě (dotaz via email vítán)

Osobní informace

 • 2002 - dosud: odborná asistentka Katedry bohemistiky FF UP v Olomouci
 • 2003 - 2005 a 2007-2010 mateřská dovolená
 • 2000 - 2002: vědecký pracovník na výzkumném záměru projektu MŠMT ČR - Historie a kultura Moravy
 • 1997 - 2000: interní doktorandské studium na FF UP, obor dějiny české literatury (PhD 2002: Vývoj funkčního využití antických a křesťanských motivů ve vybraných dílech J. S. Machara)

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

 • metodologie literární historie
 • česká literatura 19. století

Vzdělání

 • 2002: Ph.D. - Filozofická fakulta Olomouc
 • 1997: Mgr. - Filozofická fakulta Olomouc (ČJ - La)

Publikace

Monografie

 • Literární tvorba Sofie Podlipské v literárněhistorické a kulturní reflexi. (CD nosič) Olomouc: VUP 2016. ISBN 978-80-244-4995-1. 83 s.
 • Umíněnkyně dobra Sofie Podlipská. Kapitola z dějin literárního midcultu 19. století. Praha: Akropolis, 2017. ISBN 978-80-7470-148-1. 232 s.

 

Studie

 • Proměna literární reprezentace stáří skrze postavu staré ženy v povídkové tvorbě autorů 80. a 90. let 19. století. Slavica Wratislawiensia CLXIII, 2016, č. 12, s. 499-510.
 • Utváření etnického auto a heteroobrazu v 60. letech 19. století (na příkladu povídky Sofie Podlipské Češka a Němec). Studia Slavica XIX/2, 2015, ISSN 1803-5663.

 • Klasicismus v diskusi na stránkách Listů filologických. Bohemica Litteraria 18, 2015, 1, s. 58 - 71. ISSN 1213-2144.
 • Přes middlebrow k midcultu (K historii konstituování termínu midcult). Bohemica Olomoucensia, roč. 6, 2014, č. 2, s. 139-146. ISSN 1803-876X.
 • Diskuse o realismu "o patro níž". Pojetí realismu v myšlení Terézy Novákové a Sofie Podlipské. Bohemica litteraria 17, 2014, č. 1., s. 131 - 147.
 • Dílo Terézy Novákové v kontextu diskuse o českém literárním kánonu. Český jazyk a literatura 64, 2013 - 2014, č. 3, s. 105 - 110.

 • "Poznámky k tomu, co hledáme." Sofie Podlipská v kontextu myšlení fin de siécle. Bohemica olomucensia 5, 2013, č. 3, s. 196 - 203.
 • Ke genezi české povídky pro dívky – povídka Nedostižná Sofie Podlipské. Studia slavica XVII, 2013, č. 2, s. 153 - 159.
 • Způsoby literární reprezentace křesťanské alterity v české polistopadové literatuře (postkolonialistický pohled jako podaná ruka interpretaci). World literature studies: časopis pre výskum svetovej literatury 4 (21), š.3. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV 2012. ISSN 1337-9275, s. 37-52.
 • Cizincem mezi svými. Weilova Moskva-hranice v kritické recepci současníků. In: Zemanová, Z. - Pořízková, L. (eds.) Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec: sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy 2011 [CD-ROM]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. Günther; sv. 8. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-244-3032-4, s. 131 – 136.
 • Macharova polemika o Hálka jako prostředek re-konstrukce subjektivity. Bohemica olomucensia 3, 2011, č. 4. s. 30 - 38.
 • K polemice o životopisném románu F. Kožíka Největší z pierotů. In: Eurolingua & Eurolitteraria 2006, s. 229-233. Liberec 2007.
 • K charakteristice hrdinky Maloměstského románu Terézy Novákové. In: Labyrint ženského literárního světa, s. 149-183. Sborník z mezinárodní konference. Praha 2007.
 • První světová válka v próze Jiřího Šotoly Malovaný děti. In: Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře, s. 202-206. Rychnov nad Kněžnou 2007.
 • Dějiny Olomouce 2, kapitola Česká literární kultura, s. 181-184, Olomouc 2009.

Učebnice, skripta

 • Studijní opora předmětu Základy literárněvědné práce [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. Požadavky na systém: Word. ISBN 978-80-244-3036-2.

Recenze, ostatní

 • VRAJOVÁ, Jana: Věra Brožová: Karafiátovi Broučci v české kultuře. (recenze) Bohemica Olomucensia 4, 2012, č. 3., s. 260 - 262. ISSN 1803-876X.
 • VRAJOVÁ, Jana: Za docentem Petrem Horou (nekrolog). Bohemica Olomucensia 4, 2014, č. 2. ISSN 1803-876X 

Granty

Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce. ESF, reg. č.CZ.1.07/2.2.00/15.0291.FF UP. Spoluřešitelka. UKONČENO.

Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech. OPVK ESF, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0178. Spoluřešitelka.

Diskurzivita literatury 19. století v česko - slovenském kontextu" (GAČR P 406/12/0347), spoluúčast.

Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP, uděleno od r. 2013 do r. 2016. Tvorba Sofie Podlipské v kontextech a souřadnicích české literatury 2. poloviny 19. století. FPVC2113/18. Hlavní řešitelka.

 

 
Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 16. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: