Členové

doc. PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.

ŠMEJKALOVÁ Jiřina, doc. PhDr. CSc. docentka
doc. PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
funkce
docentka
e-mail
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Pondělí 16:15 - 17:15

Osobní informace

2016 – dosud: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra bohemistiky

2014-2016: Karlova Univerzita v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky

2014- dosud: Univerzita v Hradci Králové, Pedagogická fakulta: členka Oborové rady doktorského studia, Teorie a dějiny české literatury,

2015- dosud: Univerzita v Lincolnu: čestná výzkumná pracovnice (Honorary Fellow), Lincoln School of Film and Media

2007-2014: Univerzita v Lincolnu: docentka (Reader) mediálních a kulturálních studií

2009-2014: Univerzita v Hradci Králové, Pedagogická fakulta: hostující přednášející

2003-2007: Univerzita v Lincolnu: odborná asistentka (Senior Lecturer)

2002-2003: Univerzita v Durhamu: čestná výzkumná pracovnice (Honorary Research Fellow)

1997-2002: Univerzita v Durhamu, Ustinovův institut východo- a středoevropských studií: odborná asistentka (Lecturer)

1996-1997: výzkumná pracovnice (Research Fellow) v Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, ve Vídni a na Dunajské univerzitě v Kremži (katedra kulturálních studií)

1995-1996: Open Society Archives (Archiv bývalého Rádia Svobodná Evropa/Radio Svoboda): archivářka a odborná supervizorka českých a slovenských fondů

1995-1996: Středoevropská univerzita v Budapešti: katedra historie: hostující odborná asistentka

1994-1995: Collegium Budpešť, Maďarsko: výzkumná pracovnice (Research Fellow)

1992-1994: Northwestern University, Illinois, USA, katedra slovanských jazyků a literatury, hostující přednášející (Visiting Lecturer)

1992-1994: Karlova univerzita v Praze, Fakulta sociálních věd: odborná asistentka na částečný úvazek

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Vzdělání

1979-1985: Karlova Univerzita v Praze, Prague: titul Ph. Dr. (Bc. a Mgr.), Česká literatura a lingvistika, Psychologie

1985-1991: C.Sc. (Ph.D.), Sociologie kultury, Institut filosofie a sociologie / UNESCO Evropský institut pro volný čas a vzdělávání, Československá akademie věd, Praha

Publikace

Monografie

Cold War Books in the ‘Other’ Europe and What Came After. Leiden, Boston, Brill, 2010. (https://www.brill.nl/default.aspx?partid=210&pid=30214)

Kniha. K teorii a praxi knižní kultury. Host, Brno 2000.

Vybrané kapitoly v monografiích

“Andělé bez ráje: Praktiky vylučování z literární komunikace na počátku sedmdesátých let” [Censoring Travellogues in the 1970s Czechoslovakia] in Michael Wögerbauer, Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře. 1749–2014, Praha, Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2015, pp. 1295-1307.

“Censors and their Readers: Selling, Silencing, and Reading Czech Books,“ in Alexis Weedon ed., The History of the Book in the West: 1914-2000, Ashgate 2010. (reprint from Hermina G. B. Anghelescu and Martine Poulain eds., Books Libraries, Reading, and Publishing in the Cold War, Austin TX: University of Texas Press, & Washington DC: Library of Congress, 2001, pp. 87-103.

“Možnosti využití rodové perspektivy ve výzkumu otcovství ve Střední Evropě” [Possible application of gender perspective in the analyses of fatherhood in Central Europe], in Filipowicz, Marcin, Joanna Królak and Alena Zachová eds., Od patriarchy k tatínkovi: západoslovanské modely otcovství [From a Patriarch towards Daddy: West-European Models of Fatherhood], Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, pp. 12-24.

Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms in Central, Eastern and South-Eastern Europe, 19th and 20th Centuries, Franscisca de Haan et al eds., Budapest: CEU Press, 2006 (author of 1 entry, country co-ordinator and editor of 10 entries dealing with Czech women’s history).

“Framing the Difference: ‘Feminism’ and ‘Plebeianism’, ” in van Leeuwen-Turnovcova, Jirina et al., eds., Mediale Welten in Tschechien nach 1989: Genderprojektion und Codes des Plebejismus, Specimina Philogiae Slavicae, Band 142, München: Verlag Otto Sagner, 2005, pp. 9-27.

“Feminist Critique of Progress and Modern Science in the Work of Anna Pammrová,“ in Linkova, Marcela and Alice Cervinkova (eds.), Thinking Borders: Gender Perspectives on Rationality, Objectivity and the Knowing Subject. / Myšlení hranic: Genderové pohledy na racionalitu, objektivitu a vědoucí subjekt. [bilingual publication], Praha: Sociologický ústav AVČR, [Inst. of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005, pp. 75-94.

“Female Domination? Czech Visual Artists at the End of the XXth Century” in Danielle Chliche et al eds., Pyramid or Pillars. Unveiling the Status of Women in Arts and Media Professions in Europe. Bonn: ARCult Media, 2000, pp. 283-291.

“Unbinding Books: Publishing in the Czech Republic” in Peter Boorsma, Annemoon van Hemel, Niki van der Wielen eds., Privatisation and Culture: Experiences in the Arts, Heritage and Cultural Industries? [Based on a joint project of European Union, Dutch Boekmanstichting and CIRCLE. Boston / Dodrecht / London: Kulwer Academic Publishers, 1998, pp. 142-159.

“When the Censor Was Gone: Crossroads of Czech Publishing,” in Cultural Crossroads in Europe, Stockholm: Swedish Council for Planning and Research (RFN), 1997, pp. 137-152.

“Laenderbericht Tschechische Republic” [Country Report of the Czech Republic] in Christiane Dienel, ed., Frauen in Fuhrungspositionen in Europa, Internationale texte, Band 6, Munchen: DJI Verlag Deutsches Jugendinstitut, 1996, pp. 176-187.

“Censoring Canons: Transitions and Prospects of Literary Institutions in Czechoslovakia,”in Richard Burt ed., The Administration of the Aesthetic: Censorship, Political Criticism and the Public Sphere, Minneapolis: Minnesota University Press, 1994.

Vybrané studie publikované v zahraničních sbornících a časopisech

“Command Celebrities: The Rise and Fall of Hanzelka and Zikmund”. Central Europe, 13:1-2, 2015, pp. 72-86.

“Cultural and Media Studies: The Politics of Location”. Interview with Ann Gray. Media Studies 2007/04, pp. 463-478.

"Feminist Sociology in the Czech Republic after 1989,” European Societies (Routledge), 6:2, 2004, pp. 169-180.

“Censors and their Readers: Selling, Silencing, and Reading Czech Books,“ Libraries & Culture, 36:1, Winter 2001, pp. 87-103.

“Retailing Words and Images: The De-socialisation of Cultural Industries,“ Culturelink, Special Issue “Redefining Cultural Identities: The Multicultural Contexts on the Central European and Mediterranean Regions“, N. Svob-Dokic ed., Institute for International Relations, Zagreb 2001, pp. 37-52.

“Marketing Silence: On the Transformation of the Czech Book,” Cultural Policy, 5:2, 1999, pp. 199-218.

“The Other Monster: 'American Feminism' in the Post-Communist World” in Bulletin Nr. 14: Frauen in den ehemals sozialistischen Landern, Zentrum fur interdisciplinaere Frauenforschung, Berlin (1997), pp. 1-8.

“The Open Book and Its Enemies: the Transformation of Publishing in Central Europe,” in Transition, OMRI, Prague, 3:1 (10 January1997), pp. 41 - 44.

“On the Road: Smuggling Feminism Across the Post-Iron Curtain, ” in Replika. Hungarian Social Science Quarterly,(Special Issue, 1996), pp. 97-103.

“Revival? Gender Studies in the 'Other' Europa, ” in Signs. Journal of Women in Culture and Society, 20:4 (Summer 1995), pp. 1000 - 1006.

“Do Czech Women Need Feminism? Perspectives of Feminist Theories and Practices in Czechoslovakia," in Women's Studies International Forum, Vol. 17, Nos. 2/3, (1994) pp. 277-282.

Vybrané studie publikované v domácích sbornících a časopisech

“Pojem čtenář v anglosaské kulturně-analytické tradici Cultural Studies: možné spojnice, parelely a přesahy” [The notion of ‘reader’ in Cultural Studies: possible links, parallels and impacts], in Česká literatura, 58, 2010/4.

“Cultural Studies, sociologie kultury a ‘my’: úvaha mírně metodologická,“ [Cultural Studies, Sociology of Culture and “Us“: Essay on Methodology], Sociologický časopis [Czech Sociological Review], 40:1-2, 2004, pp. 77-94.

“Potíže s rodem. Několik poznámek k jedné knize” [Gender Trouble. Several Notes on One Book], Filozofický časopis [The Journal of Philosophy], 40(1992): pp. 819-824.

“Co je feminismus? Na okraj 'ženské otázky' a současného feminismu” [“What is feminism? Notes on 'the question of women' and contemporary western feminism“], TVAR 37-41 (12 September - 10 October 1991).

“Mladý hrdina v próze 70. let” [The Young Hero in the 1970s Fiction], Master's Thesis, Zlatý Máj: Časopis pro teorii dětské literatury [Journal for the Theory of Juvenile Literature] 7/304 (1985), pp. 34-49.

Členství

2015- dosud: Univerzita v Lincolnu: čestná členka Fakulty filmu a médií

Od 2014:  Univerzita v Hradci Králové: členka Oborové rady doktorského studia, Teorie a dějiny české literatury, Pedagogická fakulta)

2002-2003: Univerzita v Durhamu: čestná výzkumná pracovnice

1996-1997: výzkumná pracovnice v Internationales ForschungszentrumKulturwissenschaften ve Vídni a na Dunajské univerzitě v Kremži (katedra kulturálních studií)

1994-1995 Collegium Budapešť, Maďarsko: výzkumná pracovnice

Granty

  • 2015 - COST IS1307 ACTION ‘New Materialism’, spoluřešitelka.
  • 2009 - European Science Foundation funded Exploratory Workshop (hl. řešitelka Prof. Krista Cowman) Lincoln.
  • 2005-2007 - British Academy Small Research Grant: Rethinking Cultural Studies in the New Europe –Centre for European Cultural Studies. (spoluřešitelka s Prof. Ann Gray)
  • 2005-2006 - AHRB Research Leave: Censorship Reconfigured: Czech Books and Power: 1968-1995 (hl. řešitelka)
  • 1998-99, 2000-01 - Dva návazné granty - British Academy Small Research Grant: Transition of the Czech Book Industry (hl. řešitelka)
  • 1998 – 96 - Research grants from ERICArts, Bonn (European Research Institute for Comparative Cultural Policy and the Arts) and Kultur-Kontakt, Vienna, (hl. řešitelka)

Postgraduální granty:

  • 1991-92 - American Council of Learned Societies Postdoctoral Fellowship, Literature Board & Center for Cultural Studies, Kresge College, University of California at Santa Cruz; postdoktorální grant.
  • 1988 - Webb Memorial Trust Scholar
    Ruskin College, Oxford University; studijní grant - metodologie projektu kandidátské práce.
 
Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 16. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: