Členové

PhDr. Jan Schneider, Ph.D.

PhDr. Jan Schneider, Ph.D. odborný asistent
PhDr. Jan Schneider, Ph.D.
funkce
odborný asistent
telefon
585 633 158
e-mail
adresa
Místnost: 3.11,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

pondělí 12:15-13:15

úterý 12:15-13:15

jinak na základě domluvy

Osobní informace

 • 2004–2005: Německo, Seminář für Slavistik, Ruhr-Universität Bochum externí působení
 • 2001-2004: Německo, Seminar für Slavistik, Ruhr-Universität Bochum, Lehrkraft für besondere Aufgaben
 • 1984: odborný asistent, katedra bohemistiky FF UP v Olomouc

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

 • literární teorie
 • literární kritika
 • naratologie
 • intermedialita
 • česká literatura po roce 1945

Vzdělání

 • 2001: Ph.D. - FF UP Olomouc
 • 1984: PhDr. - FF UP Olomouc
 • 1983: FF UP Olomouc

Publikace

Kapitoly v monografiích

 • Bohumil Hrabal a literární kánon (Léta šedesátá). In: Canon: Otázky kánonu v literatuře a vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova - Karolinum, 2014, s. 79-90.
 • Panorama polistopadové české literatury s medailony autorů a kritickými ohlasy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.
 • Irina Rajewská: Intermedialita. In: Průvodce po světové literární teorii. Brno: Host, s. 581-589.
 • Panorama české literatury: literární dějiny od počátku do roku 1989 / Lubomír Machala, Erik Gilk a kol.. -- 2. přeprac. vyd.. -- Olomouc : Univerzita Palackého, 2008.

Studie

 • Literární dílo a jeho adaptace: Hrabalova povdka Smrt pana Baltisbergra a Menzelův film Smrt pana Baltazara. Didaktické studie 6, 2014, č. 2, s. 46-61.
 • Eduard Petrů a jeho studie o literatuře a filmu (s Janou Kolářovou). In: Eduard Petrů: Studie o literatuře a filmu. Olomouc: Univerzita Palackého 2013, s. 8-17.
 • Text a vyprávění. Na okraj hrabalovského vypravěčství. In: Bohemica Olomucensia 2011, č. 4, s. 7-16.
 • Literární teorie a historie po roce 1989; Předběžný náčrt příběhu. Bohemica Olomucensia 4 – Symposiana. Olomouc, Univerzita Palackého 2010, s. 89–97.
 • Intermedialita ve vědě a pro školu. Český jazyk a literatura. Roč. 60 (2009/2010), č. 1, s. 20-26.
 • Intermedialita: malá vstupní  inventura, in: Vybrané kapitoly z intermediality. Ed. JanSchneider, Lenka Krausová. Olomouc, Univerzita Palackého 2008, s. 5-15.
 • Hrabalova autobiografická trilogie: jiná verze Dichtung und Wahrheit. – In: Eurolingua & Eurolitteraria 2007. Ed. Oldřich Uličný. Liberec, Technická univerzita 2008, s. 19–26 (Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica).
 • Spor Václava Černého s Václavem Černým o Bohumila Hrabala. – In: Studia Moravica VI. Sborník příspěvků přednesených na třetím mezioborovém sympoziu Česká kultura ve 20. století (13. a 14. března 2007). Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philologica. Moravica 6. Olomouc, Univerzita Palackého 2008, s. 157–166.
 • Die Erzählung System (Das System) der Brüder Čapek. In: Kapitel aus der Poetik - die zehner Jahre in der tschechischen
  Literatur zwischen Symbolismus und Avantgarde. Ed. B. Krehl
  a H. Schmid. München: Sagner, 2008, s. 77-83.
 • Hrabalova Pipsi. – In: Labyrint ženského literárního světa. Sborník ženského světa z konference pořádané literární akademií 15.–16. února 2007. Praha, Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) 2007, s. 203–208.
 • Umělecká tvorba jako práce (O Jaroslavu Vrchlickém jako kritikovi). – In: Studia bohemica X. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philologica 91 – 2007. Olomouc, Univerzita Palackého 2007, s. 327–334.
 • Význam polemického sporu o knihu Květoslava Chvatíka Bedřich Václavek a vývoj marxistické kritiky pro vývoj české kultury v 60. letech. – In: Eurolingua & Eurolitteraria 2006. Ed. Václav Lábus, Kateřina Váňová. Liberec, Technická univerzita 2007, s. 179–189 (Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica).
 • Český strukturalismus a/versus interpretace. – In: Český strukturalismus po poststrukturalismu. Ed. Ondřej Sládek. Sborník z kolokvia pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR k připomenutí třicátého výročí úmrtí literárního vědce a estetika Jana Mukařovského (11.11.1891–8.2.1975) (Praha, 8. února 2005), Brno, Host 2006, s. 82–95.

Členství

 • 2011: člen Centra literárních a interkulturních studií MU v Brně
 • 2006 (dosud): člen oborové rady doktorského studijního programu Teorie literatury FF UPOL
 • 2000: člen poroty Státní ceny za literaturu 2000
 • 2007–2009: člen grantové komise Ministerstva kultury ČR pro podporu literárních periodik a literárních akcí
 • 1996-2000: člen vědecké rady České knižnice

Granty

 • vedoucí grantu ESF: Bohemistika: obor pro třetí tisíciletí 2009–2012
 • vedoucí grantu ESF: Inovace studijních programů bohemistiky s ohledem na potřeby soudobé informační společnosti 2006-2008
 • 1999: tříměsíční badatelský pobyt (Manfred-Gehring-Privatstiftung, Rakousko)
 • 1996: tříměsíční badatelský pobyt v Klagenfurtu (ÖAD, Rakousko)
 • 1992-1993: tříměsíční badatelský pobyt v Grazu (ÖAD, Rakousko)
 • 1991: badatelský pobyt Dokumentační středisko v Scheinfeldu (Německo)
 • Slovník českého románu. Kol. autorů pod ved. B. Dokoupila a M. Zelinského. Ostrava, Sfinga 1992.
 • Slovník české prózy. Kol. autorů pod ved. B. Dokoupila a M. Zelinského. Ostrava, Sfinga 1994.
 
Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 16. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: