Členové

PhDr. Petr Pořízka, Ph.D.

POŘÍZKA Petr, PhDr. Ph.D. odborný asistent
PhDr. Petr Pořízka, Ph.D.
funkce
odborný asistent
telefon
585 633 165
e-mail
adresa
Místnost: 1.34,Křížkovského 10,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

letní semestr 2017

ÚT: 13.15–14.00

ST: 14.00–14.45

Jinak dle dohody (osobně nebo via e-mail).

Osobní informace

 • 2006–dosud: ředitel Letní školy slovanských studií FF UP v Olomouci
 • 2003–dosud: odborný asistent na Katedře bohemistiky FF UP v Olomouci
 • 2000–2003: interní doktorand na Katedře bohemistiky FF UP v Olomouci

Akademické funkce

 • 2011: zástupce vedoucího Katedry bohemistiky FF UP v Olomouci
 • 2006–2008, 2011–2012: vedoucí Národního testovacího centra Evropského konsorcia pro jazyky (při LŠSS FF UP)
 • 2002–2005: člen fonetické komise pro standardizaci školské jazykovědné terminologie MŠMT [URL]

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

Vzdělání

 • 2010 - Ph.D.: Filozofická fakulta UP v Olomouci
 • 2000 - PhDr.: Pedagogická fakulta UP v Olomouc
 • 1999 - Mgr.: Filozofická fakulta UP v Olomouci

Publikace

Monografie

 • Tvorba korpusů a vytěžování jazykových dat: metody, modely a nástroje. Olomouc, VFF UP 2014. 290 s.
 • Transkripce a sběr dat v korpusech mluvené češtiny. Disertační práce (rkp.). Olomouc 2009. 176 s.
 • Slovenské tonality a jejich přesahy do písňového folkloru moravského. Rigorózní práce (rkp.). Olomouc 2000. 120 s.

Studie

 • [2013] Pořízka, P. – Schäfer, F.: Korpus der tschechischen Bibelübersetzungen des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts. In: Theolinguistica 7, 2013, 95–101. [URL]
 • [2012] MorphCon. Converter of Czech Morphological Tagsets. Software. GNU GPL Licence v3, (c) 2009-2012 Petr Pořízka - Markus Schäfer - Dan Zeman [URL]
 • [2011] Pořízka, P.: K možnostem počítačového zpracování literárního textu. In: Fedrová, S. (ed.): Česká literatura v intermediální perspektivě : IV. Kongres světové literárněvědné bohemistiky. Jiná česká literaura (?). Akropolis – ÚČL AV ČR, Praha 2011, s. 485–495. ISBN 978-80-87481-02-8
 • [2010] Pořízka, P. – Schäfer, F.: Svět jako vědomí a nic Ladislava Klímy v olomouckém korpusu české esejistiky přelomu 19. a 20. století. In: Gilk E. - Hrabal, J. (eds.): Věčnost není děravá kapsa, aby se z ní něco ztratilo. soubor studií věnovaných Ladislavu Klímovi. Příloha e-1 revue Aluze, Olomouc 2010, s. 60–67. ISSN: 1803-3784 [URL]
 • [2010] Pořízka, P. – Schäfer, F.: Korpus esejů Otokara Březiny (fragment korpusu české esejistiky přelomu 19.–20. století). In: Holman Petr (ed.): Otokar Březina 2008.  Vsetín, nakl. Dalibor Malina 2010, s. 95–105. ISBN 78-80-903890-4-5
 • [2009] Pořízka, P. a kol.: Jazyková zkouška ECL z češtiny pro cizince. In: Kateřina Hlínová (ed.): Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2007–2009. Praha, Akropolis 2009, s. 115–123. ISBN 978-80-87310-07-6
 • [2009] Pořízka, P.: Hudební notace jako identifikátor alovariant hudebních jednotek. K analogii hudby a řeči II. In: Bohemica Olomucensia 4. Jubilea. Olomouc, VUP 2009, s. 77–83. ISSN 0231-634X
 • [2009] Pořízka, P.: Centrum intermediálních studií a projekt Bohemistika – obor pro III. tisíciletí. In: Metody popularizace vědy. Olomouc 2009, s. 393–412. ISBN: 978-80-244-2455-2
 • [2009] Pořízka, P. – Schäfer, M.: MorphCon – A Software for Conversion of Czech Morphological Tagsets. In: Levická - Garabík: NLP, Corpus linguistics, Corpus Based Grammar Research. Brno, Tribun 2009, s. 292-301. ISBN 978-80-7399-875-2 [Proceedings-URL]
 • [2009] Pořízka, P.: Olomouc Corpus of Spoken Czech: characterization and main features of the project. In: Linguistik online 38, 2/2009. ISSN 1615-3014 [URL]
 • [2008] Pořízka, P.: Olomoucký mluvený korpus – stav, metodologie, charakteristika. In: Štícha – Fried: Grammar and Corpora / Gramatika a korpus 2007. Praha, Academia 2008, s. 191–198. ISBN 978-80-200-1634-8
 • [2008] Pořízka, P.: Anotace orálních korpusů. Olomoucký mluvený korpus jako model. In: Kopřivová – Waclawičová (eds.): Čeština v mluveném korpusu; řada Studie z korpusové lingvistiky ÚČNK, Praha, NLN 2008, s. 177–189. ISBN 978-80-7106-982-9
 • [2007] Pořízka, P.: ECL – první mezinárodní certifikace češtiny jako cizího jazyka. In: AUPO Philologica 91, Bohemica X, Olomouc, VUP 2007, s. 143–146. ISBN 978-80-244-1717-2; ISSN 0231-634X
 • [2006] Pořízka, P. – Pořízka, J.: Bedřich Janáček – český muzikant na evropském Severu. In: AUPO Musica VIII, Hudební věda a výchova 10, Olomouc, VUP 2006, s. 127–135. ISBN 80-244-1508-9; ISSN 0231-9233

Edice

 • Pořízka, P.: Bohemica X. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 91. VUP Olomouc 2007. 375 s. ISBN 978-80-244-1717-2; ISSN 0231-634X [URL]
 • Pořízka, P. – Polách, V. P.: Tzv. základní výzkum v lingvistice – desideratum, nebo realis? Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů. Olomouc, Univerzita Palackého, 2006. 330 s. ISBN 80-244-1368-X [URL]
 • Pořízka, P. – Polách, V. P.: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů. Olomouc, VUP 2005. 372 s. ISBN 80-244-1027-3 [URL]
 • Pořízka, P.: Bohemica IX. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 84. VUP Olomouc 2004. 264 s. ISBN 80-244-0870-8; ISSN 0231-634X [URL]
 • Pořízka, P. – Polách, V. P.: Vztah langue a parole v perspektivě interaktivního obratu v lingvistickém zkoumání. Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů. Olomouc, VUP 2004. 315 s. ISBN 80-244-0838-4 [URL]

Členství

 • 2006–2008, 2011–2012: vedoucí Národního testovacího centra Evropského konsorcia pro jazyky (při LŠSS FF UP)
 • 2002–2005: člen fonetické komise pro standardizaci školské jazykovědné terminologie MŠMT [URL]
 • Program committee of the LREC 2012 Istanbul Workshop "Best Practices for Speech Corpora in Linguistic Research" [URL]
 • 2006–dosud: člen týmu pro tvorbu testů ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages)
 • člen JS ČR – Jazykovědné sdružení ČR [URL]
 • člen AUČCJ – Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka [URL]
 • člen ISPhS – International Society of Phonetic Science [URL]
 • člen ECL – European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages [URL]
 • člen EALTA – European Association for Language Testing and Assessment (prostřednictvím ECL, tzv. Institutional Member) [URL]
 • 2004–2007: redaktor AUPO, řada Phoilologica, Bohemica
 • 2003–2006: redaktor sborníků Mezinárodního setkání mladých lingvistů
 • 2001–2005: člen organizačního týmu Mezinárodního setkání mladých lingvistů

Granty

 • grantový projekt Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství ČR – Bohemistika: obor pro III. Tisíciletí (reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0020); období: 2009–2012; Petr Pořízka: vedoucí aktivity Korpusová lingvistika
 • grantový projekt Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství ČR  – Inovace studijních programů bohemistiky s ohledem na potřeby soudobé informační společnosti (reg. č.: cz04.103/3.2.15.2./0269); období: 27. 6. 2006 – 26. 7. 2008; Petr Pořízka: vedoucí pro oblast CIS (Centrum intermediálních studií) – budování audiovizuálního centra a zvukové laboratoře, výuka seminářů orientovaných na moderní informační technologie
 • participace (Petr Pořízka: Budování Olomouckého mluveného korpusu) na výzkumném záměru MSM 152100017 Výzkum historie a kultury Moravy jako modelu pro existenci euroregionu; řešitel: prof. PhDr. E. Petrů, DrSc.; doc. PhDr. L. Machala, CSc.
 • participace na výzkumném záměru MSM 152100018 Integrované studium hlasu a řeči; řešitel: doc. RNDr. J. Pešák, CSc.; PhDr. J. Honová
  vnitřní grant FF UP 2002; název: Olomoucký korpus mluvené češtiny.První etapa projektu; řešitel: PhDr. P. Pořízka, doba trvání – 1 rok
 
Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 16. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: