Členové

Mgr. Vladimír Polách, Ph.D.

POLÁCH Vladimír, Mgr. Ph.D. vedoucí EDS; proděkan
Mgr. Vladimír Polách, Ph.D.
funkce
vedoucí EDS; proděkan
telefon
585 633 169
e-mail
adresa
Místnost: 2.15,Křížkovského 10,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Po 10.00-11.00 a dle domluvy.

Osobní informace

 • 06/2014-dosud: proděkan pro infrastrukturu
 • 09/2010-12/2014: Centrum správy a služeb FF UP, vedoucí
 • 09/2008-dosud: katedra bohemistiky FF UP, odborný asistent 
 • 01/2006-08/2006: katedra bohemistiky FF UP, asistent

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Specializace

 • Teorie médií
 • Česká média
 • Středověké dějiny
 • Dějiny Skandinávie

Vzdělání

 • magisterské studium zakončené Mgr., česká filologie - historie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, 1995-2003;
 • magisterské studium zakončené M.Phil., Viking Studies and Scandinavian Middle Ages, Historicko-filozofická fakulta, Universitetet i Oslo, Norsko, 1999-2001;
 • postgraduální studium zakonečené Ph.D., obecné dějiny, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, 2003-2011

Publikace

Monografie

 

 • Polách, 2014, Historie o starých norských králích. Veduta : České Budějovice, 244 s., ISBN 978-80-86829-96-8.

 

Studie (výběr za posledních pár let)

 • Polách, 2015: Memes, Trojan horses and the discursive power of audience. Human Affairs. Volume 25, Issue 2, pp. 189–203, ISSN (Online) 1337-401X, DOI: 10.1515/humaff-2015-0017, April 2015.
 • Polách, 2014: Mezi remediací a bulvarizací – k obrazové složce českého tisku. In: Kognitívne procesy v mediálnej komunikácii. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave – Vydavatelstvo Michala Vaška, Prešov, ISBN 978-80-8105-586-7, s. 171-184
 • Polách, 2014: Komunikační strategie českých poslanců na Facebooku. In: Polarity, paralely a prieneky jazykovej komunikácie. Patráš, V. (ed.), Belianum, Banská Bystrica 2014, ISBN 978-80-557-0731-0, s. 233–242.
 • Polách, 2013, „Anna Kvapilová – pokus o portrét“. In: Malá velká žena. Pocta Anně Kvapilové, ed. K. Volková, Libri prohibiti, Praha 2013 (vročení 2012), ISBN 978-80-87656-01-3, s. 7-32.
 • Polách, 2012:  Re/de/konstrukce genderových rolí v Gibsonově románu Neuromancer. In: Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy.  Slabáková Švaříčková, R. a kol. (eds.), Praha, NLN, ISBN  978-80-7422-218-4, s. 362–371 a 494–497 (poznámkový aparát).
 • Polách, 2012: Souboj mezi teorií a praxí. In: Mediální teorie a praxe. Zelená, P. - Polách, V. P. (eds.), Olomouc, Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3271-7, s. 5-13.
 • Polách, 2011: Theodoricus Monachus: Historie o starých norských králích. Nepublikovaná disertační práce, Olomouc 2011.
 • Polách, 2010: Zednáři a fanatici. A2, 2010, 1, s. 10.
 • Polách, 2008: Josef Škvorecký: Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Sicula. In: V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Academia, Praha 2008, ISBN 978-80-200-1630-0, s. 486-492.
 • Polách, 2008: Web 2.0. Krátká úvaha o vývoji datasféry. In: Intermedialita: slovo - obraz - zvuk. Krausová, L. - Schneider, J. (eds.). Olomouc 2008, s. 263-274. ISBN 978-80-244-2054-7.
 • Polách, 2008: Vikingové: verše, vendeta, wergeld. Pohled pramenů na řešení konfliktu ve středověké skandinávské společnosti. In: Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Nodl, M. - Wihoda, M. (eds.), Brno 2008 s. 13-30. Spolu s L. Doovou (50 %).

Učebnice, skripta

 • Polách, 2008: Úvod do typografie a počítačové grafiky. Skriptum. Olomouc 2008, 62 s. ISBN 978-80-244-2063-9.

Edice, redakce

 • Mediální teorie a praxe. Olomouc, Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3271-7. Editor, spolu s P. Zelenou (50 %).
 • Bohemica Olomucensia 2/2010. Philologica Iuvenilia. Odpovědný redaktor.
 • Bohemica Olomucensia 3/2009. Philologica Iuvenilia. Odpovědný redaktor.
 • Mediální teorie a praxe. Cyklus přednášek. Olomouc, Univerzita Palackého, 2008. ISBN 978-80-244-2056-1. Editor.
 • Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů. Olomouc, Univerzita Palackého, 2008. ISBN 978-80-244-1984-8. Editor.

Granty

 • Podpora individuálního zapojení studentu do výuky praktických předmětů – editorský obor Katedry bohemistiky, FF UP Fond rozvoje Univerzity Palackého, 2014, řešitel
 • Bulvarizační tendence ve vybraných českých tištěných denících, Fond pro podporu vědecké činnosti, FF UP, 2013-2014, řešitel.
 • Inovace přístrojového vybavení FF UP. Institucionání rozvojový plán UP 2013, řešitel pro FF UP
 • Inovace přístrojového vybavení FF UP. Institucionání rozvojový plán UP 2012, řešitel pro FF UP. 
 • Rozvoj a renovace přístrojového vybavení FF UP. Rozvojový projekt UP pro r. 2011, řešitel.
 • Bohemistika: obor pro 3. tisíciletí. Grant ESF EU a MŠMT ČR, CZ.1.07/2.2.00/07.0020, 2009–2011, člen řešitelského týmu (oblast editorských studií a médií)
 • Ediční příprava a vydání časopisu Bohemica Olomucensia 3 (I), řada Lingvistica Juvenilia, podprojekt RP FF UP "Podpora excelence vědeckých a pedagogických publikačních výstupů pracovníků Filozofické fakulty Univerzity Palackého", 2009, řešitel
 • Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání. Grant ESF EU a MŠMT ČR, CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280, 2006–2008, řešitel. 
 • Inovace studijních programů bohemistiky s ohledem na potřeby soudobé informační společnosti. Grant ESF EU a MŠMT ČR, CZ.04.1.03/3.2.15.2/0269, 2006–2008, člen řešitelského týmu (oblast editorských studií a médií)
 
Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 16. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: