Členové

Doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.

MALÝ Radek, doc. Mgr. Ph.D. docent
Doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.
funkce
docent
telefon
585 633 178
e-mail
adresa
Místnost: 1.18,Křížkovského 10,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Úterý 10.45-11.30

Osobní informace

  • 2015 – dosud: docent na Katedře lit. kultury a slavistiky FF UPa
  • 2013 – dosud: docent na Katedře bohemistiky FF UP
  • 2011–2014: vedoucí Katedry tvůrčího psaní LA – SVŠJŠ
  • 2006–2013: odborný asistent na Katedře bohemistiky FF UP
  • 2006–dosud: externí redaktor nakladatelství Meander
  • 2001–2004: interní doktorand oboru Dějiny české literatury na Katedře bohemistiky FF UP
  • 2000–2006: redaktor a spoluautor učebnic čes. jazyka pro pedagogické nakladatelství Prodos

   Rozvrh

   Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

   Rozvrh učitele ve formátu iCal

   Vyučované předměty

   Aktuálně vyučované předměty

   Ostatní

   Oborové zaměření

   • translatologie
   • německy psaná literatura z českých zemí
   • literární expresionismus
   • literatura pro děti a mládež
   • nakladatelská praxe
   • komparatistika
   • tvůrčí psaní

   Vzdělání

   • 2005: Ph.D. - Filozofická fakulta UP, Olomouc
   • 2001: Mgr - Filozofická fakulta UP, Olomouc

   Publikace

   Monografie

    • Malý, R.: Příběhy básní a jejich překladů. FF UP, Olomouc 2014. ISBN 978-80-87895-09-2; 133 s.
    • Malý, R.: Domovem v jazyce. České čtení Paula Celana. Periplum, Olomouc 2012. ISBN 978-80-86624-64-8;  188 s.
    • Malý, R.: Spásná trhlina. Reflexe poezie Georga Trakla v české literatuře. Votobia, Olomouc 2006

    Kapitoly v monografiích

    • Čeňková, J (ed.): Válečné dětství a mládí (1939–1945) v literatuře a publicistice. Karolinum, Praha 2016. ISBN 978-80-246-3413-5. 238 s.; s. 164–171 (autorství kapitoly Deníková tvorba mladých ve stínu holokaustu).

    • Nekvapil, L. (ed.): Kultura psaní v dějinách. Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, Pardubice 2016. ISBN 978-80-7395-956-2. 374 s.; s. 267–273 (autorství kapitoly Tužka versus mobilní telefon: jak současní čeští básníci zaznamenávají svoje texty).

     Pořízková, L., Navrátilová, M. (eds): Literární a knižní kultura v digitálním věku. Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 2015. ISBN 978-80-87895-49-8. 180 s.; s. 151–155 (autorství kapitoly Česká nakladatelství knih pro děti a mládež v digitálním věku); ISBN pro e-formáty: iPDF: 978-80-87895-47-4; ePUB: 978-80-87895-48-1

     Machala, L., Damborská, A. (eds.): Cenová bilance 2014. VUP, Olomouc 2015. ISBN 978-80-244-4881-7; s. 21–28. (kapitola Jak se v Česku cení dětská kniha).

     Machala, L. a kol: Panorama české literatury 1. Do roku 1989. Euromedia Group, Praha 2015. ISBN 978-80-242-5054-0; 608 s. (s. 26-27, 45, 90, 128-129, 173, 203–206, 306–308, 407, 523–524 (spoluautorství pasáží pojednávajících o německy psané literatuře z českých zemí)

     Machala, L. a kol: Panorama české literatury 2. Po roce 1989. Euromedia Group, Praha 2015. ISBN 978-80-242-4818-9; 303 s.; s. 217–223 (autorství kapitoly Jinojazyčná tvorba českých autorů po roce 1989)

     Malý, R., Nešpor, J: Lexikon českých nakladatelství dětské knihy. VUP, Olomouc 2015. ISBN 978-80-244-4503-8; 276 s.
    • Mandys, P. a kol: 2 × 101 knih pro děti a mládež. Nejlepší a nejvlivnější knihy. Albatros, Praha 2013. Autorství 15 obsáhlých hesel z oblasti německé literatury a české poezie pro děti a mládež. ISBN 978-80-00-03336-5; 448 s.
    • Komenda, P., Změlík, R., Malinová, L. (ed.): Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. VUP, Olomouc 2012. Autorství kapitoly Prostor poezie Paula Celana. ISBN 978-80-244-3023-2; s. 95–1
    • Schulz, J. a kol.: Dějiny Olomouce 2. VUP, Olomouc 2009. Spoluautorství kapitoly Literární kultura za socialismu.
    • Machala, L.; Gilk, E. a kol: Panorama české literatury. Literární dějiny od počátku do  roku 1989. VUP, Olomouc 2008 (autorství pasáží pojednávajících o německy psané literatuře z českých zemí)

    Studie a odborné články publikované v recenzovaných časopisech z databáze ERIH (European Reference Index For the Humanities)

    • Malý, R.: Motiv utonulé dívky v poezii německého expresionismu. Svět literatury 54/2016. ISSN: 0862-8440, s. 75–89

      Malý, R.: Paul Celan: „Die Winzer / „Vinaři“. Interpretace básně překladem. Svět literatury 48/2013. ISSN: 0862-8440, s. 142–154

     Malý, R. K otázce tzv. nepřeložitelnosti poezie. Slavica Litteraria 1/2012. ISSN 1212-1509, s. 125–133
    • Malý, R. „Tajné hlavní město Evropy.“ Kulturní topos Černovic. Slavica Litteraria 1/2012. ISSN 1212-1509, s. 93–101
    • Malý, R.: …ich bin einigermaßen „angeböhmt“. Paul Celans Beziehung zu Tschechien. Germanoslavica – Zeitschrift für germano-slawische Studien 1–2/2010. ISSN 1210-9029; s. 213–228
    • Malý, R.: Georg Heym – 100. Todestag am 16. Januar 2012. Germanoslavica – Zeitschrift für germano-slawische Studien 1/2012. ISSN 1210-9029; s. 129–131
    • Malý, R.: Die „Traklsche Linie" in der tschechischen Lyrik. Germanoslavica - Zeitschrift für slawische Studien 2/2008

    Studie a odborné články publikované v zahraničních recenzovaných časopisech

     

     

    Malý, R.: Blurred Boundariesin Contemporary Czech Childern´s and Young Adult Literature. Litcon 1/2016. ISSN: 2453-8507, s. 64–72

    Malý, R. Der tschechische Kontext von Paul Celan. Temesewarer Beiträge zur Germanistik 11/2014. ISSN: 1453-7621, s. 249–268

     

    Malý, R. Teaching writing for children and young adults and its Czech particularities: some practice-based impulses. Interjuli 1/2014. ISSN 1868-2049, s. 50–58

    Malý, R.: O recepcji twórczości austriackiego poety Georga Trakla w poezji czeskej. Porównania 2/2012. ISSN 1733-165X, s. 161–172

    Malý, R.: K jednomu inspiračnímu zdroji poezie Jana Skácela. Bohemistyka 2/2012. ISSN 1642-9893, s. 119–129Malý, R.: K jednomu inspiračnímu zdroji poezie Jana Skácela. Bohemistyka 2/2012. ISSN 1642-9893, s. 119–12

    Studie

     Malý, R.: Ofélie v české poezii. Bohemica Litteraria 1/2016. ISSN 1213-2144, s. 137–150

    Malý, R.: Spisovatelka Lenka Reinerová v kontextu české německojazyčné literatury. Český jazyk a literatura 2/2016-2017. ISSN: 0009-0786, s. 66–71

    Malý, R., Korhoňová, J., Gabrišová, Z.:  Německý překlad Noci s Hamletem ve světle druhého vydání textu. Bohemica Olomucensia1/2016, ISSN 1803-876X, s. 171-190

    Mladší školní věk a poezie: možnosti tvůrčího psaní. Jazyk, literatura, komunikace 1/2015. ISSN 1805-689X, s. 16–22

    Malý, R.: Slovanská identita v multikulturním prostředí regionu Bukoviny. Studia Slavica XIX/2; 2015. ISSN: 1803-5663, s. 171–177

    Malý, R.: K problematice kánonu v literatuře pro děti a mládež. Český jazyk a literatura 4/2014-2015. ISSN: 0009-0786, s. 173–177

    Malý, R.: Překlad básně v mezní situaci. Ernst Jandl: ottos mops / ottův mopslík.  Bohemica Olomucensia  3/2013. ISSN 1803-876X, s. 204–215

    Malý, R.: Splývavé hranice v současné české literatuře pro děti a mládež. Studia Slavica XVII/2. ISSN: 1803-5663, s. 161–168

    Malý, R.: Paul Celan: „Die Winzer / „Vinaři“. Interpretace básně překladem. Svět literatury 48/2013. ISSN: 0862-8440, s. 142–154

    Malý, R.: Výuka tvůrčímu psaní literatury pro děti a mládež a její specifika. Český jazyk a literatura 3/2012-2013. ISSN: 0009-0786, s. 128–134

    Malý, R.: K problematice překladu deformací slovesných valencí v moderní poezii. Studia Slavica XVI/2012. ISSN: 1803-5663, s. 425–432

    Malý, R.: Básník digitálního věku a jeho archiv. Sborník Literární archiv 44/2012. ISSN: 0231-5904, s. 169–174

    Malý, R.: Odkaz Václava Čtvrtka pohledem současného autora knížek pro děti. Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 15. ISSN 1211-975X, s. 18–22

    Malý, R.: Neznámá ze Seiny. Ke kořenům Nezvalovy básnické skladby. Bohemica Litteraria 1/2012. ISSN 1213-2144, s. 81–88

    Malý, R.: „Nejznámější německá báseň“ a možnosti jejího překladu. (J. W. Goethe: Ein Gleiches / Wandrers Nachtlied II). Bohemica Olomucensia  3/2012. ISSN 1803-876X, s. 204–212

    Malý, R.: Ozvuky rakouského expresionismu v poezii moravských autorů. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 1/2012. ISSN 0323-0570, s. 127–139

    Malý, R. Návrat dvou německy píšících moravských básníků židovského původu do české literatury. Vlastivědný věstník moravský 4/2012. ISSN 0323-2581, s. 323–332

    Malý, R. Zur Rezeption des deutschsprachigen Frühexpressionismus in Tschechien. Studia Germanistika. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 10/2012. ISSN 1803-408X, s. 105–113

    Malý, R.: Topos Kyjova v tvorbě židovských básníků německého jazyka. Jižní Morava: vlastivědný sborník 1/2012. ISSN 0449-0436, s. 143–153  

    Malý, R.: K aktuálním překladům básně Herbsttag Rainera Marii Rilka.Bohemica Olomucensia 4/2011. ISSN 1803-876X, s. 39–48 

    Malý, R.: Fuga smrti Paula Celana jako lyrický experiment. Bohemica Olomucensia 1/2010. ISSN 1803-876X, s. 159–169

    Malý, R.: Rimbaud, Trakl a jejich překladatelé – překvapivá paralela. K úloze a vlivu překladatele ve vývoji a recepci moderní světové poezie. Bohemica Olomucensia 2/2009. ISSN 1803-876X, s. 122–132

    Malý, R.: Vlastimil Artur Polák-Avalos: Ost-Transport. K otázce (ne)možnosti překladu básně. Bohemica Olomucensia 1/2009. ISSN 1803-876X, s. 164–169

    Malý, R.: Alena Štěrbová jubilující. Bohemica Olomucensia 1/2009. ISSN 1803-876X, s. 202–203

     Edice a redakce

     1. George, Stefan: Slovo / Das Wort. Aleš Prstek, Olomouc 2016. ISBN 978-80-905515-6-5; 112 s. (překladatel, editor a autor odborné studie)
     2. Hroby v povětří. Poezie Bukoviny. Fra, Praha 2015. ISBN 978-80-7521-037-1; 200 s. (překladatel, editor a autor odborné studie) 
     3. Otakar Ostrčil: Písně na texty německých básníků/Songs to German Poems. Academus Edition, Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Kabinet hudební historie, Praha 2015. ISBN 978-80-88081-00-5; ISMN 979-0-706555-01-0; 22 s. (editor písňových textů)
     4. Grimmové, Jacob a Wilhelm: Jorinda a Joringel a jiné pohádky. Albatros, Praha 2015. ISBN 978-80-00-04097-4, 104 s. (překladatel, editor a autor doslovu) 
      1. Celan, Paul: Černé vločky. Archa, Zlín 2015. ISBN 978-80-87545-37-9; 218 s. (překladatel, editor a autor odborné studie) 
      Malé lalulá (Christian Morgenstern, Joachim Ringlenatz, H. C. Artmann, Ernst Jandl). Archa, Zlín 2014. ISBN 978-80-87545-33-1; 145 s. (překladatel, editor a autor odborné studie)
     5. Stanglová, Katrin: Silný jako medvěd. Meander, Praha 2014. ISBN: 978-80-87596-53-1; 32 s. (odpovědný redaktor)
     6. Rilke, Rainer Maria: V cizím parku. Prstek, Olomouc 2013. ISBN 978-905515-1-0; 90 s. (editor)
     7. Metody výuky tvůrčího psaní aneb Jak se v Česku učí psát. Sborník z kolokvia pořádaného Literární akademií (Soukromou vysokou školou Josefa Škvoreckého). Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), Praha 2013. ISBN: 978-80-86877-61-7 (odpovědný redaktor)
     8. Březinová, I.: Natálčin andulák. Meander, Praha 2012. ISBN: 978-80-86283-80-7 (odpovědný redaktor)
     9. Fischerová, V: Jak zvířátka uzdravila smutný dům. Meander, Praha 2011. ISBN: 978-80-86283-78-4 (odpovědný redaktor)
     10. Bohemica Olomucensia – symposiana 1/2011. ISSN 1803-876X, 244 s. (redaktor čísla)
     11. Bohemica Olomucensia – symposiana 1/2010. ISSN 1803-876X, 348 s. (redaktor čísla)
     12. Sonnenschein, H.: Zaběhl jsem se s toulavými psy. Dybbuk, Praha 2009. ISBN 978-80-86862-94-1; 92 s. (překladatel, editor a autor doslovu)
     13. Držíce v drzých držkách cigarety. Malá antologie poezie německého expresionismu. BB-Art, Praha 2007.  ISBN 978-80-7381-074-0; 178 s. (překladatel, editor a autor medailonů zastoupených autorů)
     14. Kästner, E.: Třináctý měsíc. Dokořán, Praha 2006. ISBN 80-7363-067-2; 87 s. (překladatel a editor)
     15. Chamoiseau, P.: Otrok stařec a obří pes. Volvox Globator, Praha 2005. ISBN 80-7207-579-9; 98 s. (odpovědný redaktor)
     16. Trakl, G.: Podzimní duše. BB-Art, Praha 2005. ISBN 80-7341-468-6; 120 s. (překladatel a editor)
     17. Mikulenková, H., Malý, R. Slabikář. Prodos, Olomouc 2004. ISBN 80-7230-134-9; 128 s. (odpovědný redaktor)
     18. Lubomirski, K.: Pták nad hořícím lesem. BB-Art, Praha 2003. ISBN 80-7257-974-6; 160 s. (překladatel a editor)

      dále redakce cca deseti učebnic z produkce nakladatelství Prodos

     dlouhodobá redaktorská spolupráce s nakladatelstvím Meander

      

      

      

     Členství

     • Literárněvědná společnost
     • PEN klub
     • Česká sekce IBBY
     • Obec spisovatelů
     • Zastoupení v odborných porotách literárních soutěžíMagnesia Litera (kategorie Kniha pro děti a mládež), Literární soutěž UP, Skrytá paměť Moravy, Poezie ze šuplíku (LIBRI Olomouc), Prvotiny (Knihovna města Olomouce) aj.

     Granty

     1.      Postava Ofélie a motiv utonulé dívky v evropské a české poezii (grant FPVČ řešený na FF UP, červenec 2016 – červen 2019, hlavní řešitel)

     2.      Jazyková a literární komunikace v 21. století (grant IGA FF_2015_026, únor 2015 – prosinec 2015, spoluřešitel)

     3. Die Frage des Kanons in der gegenwärtigen Kinder- und Jugendliteratur und die Rolle des Übersetzers (grant Mezinárodní knihovny literatury pro děti a mládež - Internationale Jugendbibliothek München, červenec – říjen 2014, hlavní řešitel)

      

      4.      Překlad literárního textu jako nástroj jejího interpretačního uchopení (příprava učebního textu) (grant FRUP, FRUP_2014_2_015, únor 2014 – prosinec 2014, hlavní řešitel)

      5.      Proměny českých nakladatelství dětské knihy v průběhu 20. století (grant IGA FF_2013_072, únor 2013-prosinec 2014, hlavní řešitel)

      6.      Moderne österreichische Lyrik im Licht der Übersetzungen ins Tschechische (Moderní rakouská poezie ve světle překladů do češtiny). Výzkumný grant podpořený Stiftung der Republik Österreich (Nadací Rakouské republiky), řešený ve spolupráci s Ass.-Prof. Mag. Dr. Gertraude Zand (Vídeňská univerzita). Říjen 2012–září 2013 (hlavní řešitel)

      7. „Paul Celan v Čechách a na Moravě.Rozvojový projekt na rok 2009: podpora a individuální rozvoj mladých akademických pracovníků v rámci studia doktorského studijního programu nebo bezprostředně po jeho dokončení, pokud zůstávají pracovat na FF UP. (hlavní řešitel)

     8. Příprava vydání výboru z poezie Hugo Sonnenscheina.Rozvojový projekt na rok 2008: podpora mladých pracovníků po dokončení doktorského studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého (hlavní řešitel)

      9. Kulturně-historické tabulky (usouvztažňující kulturní a umělecké dění na Moravě k evropským dějinám) (2010, grant GAČR č. P406/10/0948) , spoluřešitel)

      10. Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech (grant ESF, 2011-2014, spoluřešitel)

      9. Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce (grant ESF, 2011-2013, spoluřešitel)

      10. Imago střední Evropy v dílech jejích autorů (grant ESF, 2009-2011, spoluřešitel)

     Badatelská stipendia

      

      1. Stipendium Vysegrádského fondu na vytvořené populárně-naučné knihy pro mládež o Franzi Kafkovi (2016)
      2. Stipendium Nadace Roberta Bosche na překlad knihy Armstrong Torbena Kühlmanna (2016)
      3. Stipendium Ministerstva kultury na překlad a edici poezie Paula Celana (2014)
      4. Stipendium Nadačního fondu Františka Topiče na přípravu a překlad antologie poezie Bukoviny (2011)
      5. Memento Moravia. Umělecko-výzkumný projekt podpořený Česko-německým fondem budoucnosti. (2011)
      6. Stipendium Nadace Český literární fond na přípravu a překlad antologie poezie Bukoviny (2011)
      7. Podpůrné stipendium Spolku Adalberta Stiftera na přípravu a překlad výboru z díla Hugo Sonnenscheina (2009)
      8. Stipendium Nadace Český literární fond na přípravu a překlad výboru z díla Hugo Sonnenscheina (2009)
      9. Stipendium Nadace Český literární fond na překlad a přípravu výboru z básní pro děti autorů Christiana Morgensterna, Joachima Ringelnatze, H. C. Artmanna a Ernsta Jandla (2008)
      10. Cestovní stipendium Nadace Český literární fond pro mladé vědce do 35 let věku: Rešeršní činnost v archivu časopisu Brenner v Innsbrucku (11/2008)
      11. Tvůrčí stipendium Hany Žantovské na překlad poezie do češtiny pro rok 2006 (antologie poezie německého expresionismu)

       

       

      Prestižní zahraniční badatelská stipendia:

       

      11/2016: Rakousko, Universität Wien (Stipendium Aktion)

      9/2014: Mnichov, Internationale Jugendbibliothek (stipendium pro badatele)

      3/2014: Rakousko, Universität Wien (Stipendium Aktion)

      10/2008–6/2009: Rakousko, Universität Wien (Franz-Werfel-Stipendium)

       

        
       Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
       Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 16. 9. 11,

       Přihlásit

       Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: