Členové

Prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.

MACHALA Lubomír, prof. PhDr. CSc. profesor
Prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.
funkce
profesor
telefon
585 633 155
e-mail
adresa
Místnost: 2.17,Křížkovského 10,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Během zkouškového období po dohodě via email.

 

Novinky

 • Panorama české literatury. 2. díl (po roce 1989). Euromedia Group, Praha 2015, s. 304, ISBN 978-80-242-5054-0 (Editor a spoluautor)
 • Panorama české literatury. 1. díl (do roku 1989). Euromedia Group, Praha 2015, s. 608, ISBN 978-80-242-4818-9 (Editor a spoluautor)
 • Prolegomena to Czech Post-November Literature. Russian Literature 77, 2015, pp. 55-96, [online] www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304347915000149

Osobní informace

 • 2004-2011: vedoucí katedry bohemistiky FF UP v Olomouci
 • 2010- dosud: profesor dějin české literatury na katedře bohemistiky FF UP v Olomouci
 • 2003-2008: vědecký pracovník na částečný úvazek v ÚČL AV ČR v Praze
 • 2002-2005: zastupující hlavní řešitel výzkumného záměru Výzkum historie a kultury Moravy jako modelu pro existenci regionu (MSM 152100017)
 • 2000- dosud: garant Průběžného vzdělávání pro učitele češtiny (KB FF UP v Olomouci), od 2014 garant Letní školy bohemistiky
 • 2000-2002: zástupce vedoucího katedry bohemistiky Filozofické fakulty v Olomouci
 • 2000-2002: externí pracovník Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky v Praze
 • 1999-2002: vedoucí literárněvědné sekce katedry bohemistiky FF UP v Olomouci
 • 1997-1999: vědecký pracovník na částečný úvazek v ÚČL AV ČR v Praze
 • 1989-1995: externista Pedagogické fakulty v Olomouci
 • 1985-2003: odborný asistent na katedře bohemistiky a slavistiky (dnešní KB) FF UP v Olomouci
 • 1983-1985: asistent na katedře bohemistiky a slavistiky v Olomouci
 • 1982-1983: stáž na katedře bohemistiky a slavistiky FF UP v Olomouci

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

 • poválečná a současná česká literatura
 • slovenská literatura
 • vzájemné kontakty mezi literaturou, divadlem a filmem
 • areálová problematika
 • slovesné experimenty 

Vzdělání

 • 2010: Dějiny slovanských literatur - dějiny české, polské a ruské literatury, FF UP v Olomouci, profesor
 • 2003: Dějiny české literatury, název habilitační práce V labyrintu svobody. Bilance polistopadové prózy, FF UP v Olomouci, docent
 • 1993: Teorie a dějiny české a slovenské literatury, název disertační práce Podoby české a slovenské prózy 1969-1989, Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislavě, kandidát věd
 • 1982: Česká filologie, FF UP, název práce Vývojové tendence české prózy 70. let, PhDr.
 • 1977-1982: učitelské studium český jazyk - občanská nauka na FF UP v Olomouci

Publikace

Monografie

 • Olomoucká poezie a próza po roce 1989. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013, s. 96, publikace vznikla v rámci grantu ESF Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce CZ.1.07/2.2.00/15.0291, ISBN 978-80-244-3537-4
 • Literární bludiště (Bilance polistopadové prózy). Nakladatelství Brána a Euromedia Group k. s. - Knižní klub, Praha 2001 [vyšlo v únoru 2002], s. 242 (+ 14 s. fotopřílohy), ISBN: 80-7243-139-0 (Nakladatelství Brána), ISBN: 80-242-0735-4 (Euromedia Group k. s. - Knižní klub. Praha)
 • Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995. Rubico, Olomouc 1996 [vyšlo v únoru 1997], s. 222, ISBN 80-85839-13-X

Kapitoly v monografiích

 • Cenová bilance 2014. Nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2014(Eds. s Anetou Damborskou.) Autor kapitoly Filipika proti literárněkritickým misomusům (Nad recenzními ohlasy prózy Emila Hakla Skutečná událost), s. 114-120, UP v Olomouci, Olomouc 2015, publikace vznikla v rámci grantového projektu Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech CZ 1.07/2.2.00/28.0178. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, ISBN 978-80-244-4841-7, 154 s. 
 • Cenová bilance 2013. Nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2013. (Eds. s Petrou Kožušníkovou.), autor kapitoly Oceňovaná, ale nedoceněná (Nad tvorbou Hany Andronikové), s. 110-118, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2014,  publikace vznikla v rámci grantového projektu Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech CZ 1.07/2.2.00/28.0178. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ISBN 978-80-244-4448-2, 134 s. 
 • Projevy a představitelé modernismu i avantgardy ve slovenské literatuře. In Literární modernismus ve světě. (Ed. Josef Jařab) Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2014, s. 70–82, ISBN 978-80-244-4361-4, 376 s. 
 • Spisovatelé Univerzity Palackého. (Spolu s Ivou Chomiszakovou, Petrou Kožušníkovou a Jiřím Severou), autor kapitoly Náčrt literárního dění na Univerzitě Palackého i kolem ní, s. 7-13, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013, publikace vznikla s podporou na specifický vysokoškolský výzkum udělené roku 2012 UP v Olomouci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (číslo projektu FF_22_008), ISBN 978-80-244-3927-3, 316 s.
 • Panorama polistopadové české literatury : S medailony autorů a kritickými ohlasy. Autoři: Erik Gilk, Jana Kolářová, Lubomír Machala (též hlavní redaktor), Lenka Pořízková, Jan Schneider, Zuzana Zemanová. Autor kapitoly Obecná charakteristika, spoluautor kapitol Poezie a PrózaCD rom (e-book), Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2012, ISBN 978-80-244-3270-0, 666 s., publikace vznikla v rámci grantu ESF Bohemistika: obor pro III. tisíciletí, r. č.: cz.1.07/2.2.00/07.0020 
 • Milan Kundera aneb Co zmůže literatura? Soubor statí o díle Milana Kundery (Kol. autorů, eds. Bohumil Fořt, Jiří Kudrnáč, Petr Kyloušek), autor stati„Nad dvěma knihami — Milan Kundera: Kniha smíchu a zapomnění vs. Vladimír Páral: Kniha rozkoší, smíchu a radosti", s. 264–271, Host, Brno 2012, 316 s., ISBN 978-80-7294-380-7 
 • Dějiny Olomouce. 2. svazek. (Kol. autorů pod vedením Jindřicha Schulze, autor kapitoly Literární kultura, s. 458–477), Statutární město Olomouc a Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2009, 533 s., ISBN 978-80-244-2369-2.
 • V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. (Petr Hruška, Lubomír Machala, Libor Vodička, Jiří Zizler eds., a kol. autorů), autor přehledové studie o próze (s. 277-311), autor hesel Hnát Daněk: Až budeme velcí (s. 431-438), Jiří Drašnar: O revolucích, tajných společnostech a genetickém kódu (s. 439-444), spoluautor hesla Bohuslav Vaněk-Úvalský: Poslední bourbon (s. 451-457), redaktor oddílu Próza (s. 275-552), Academia, Praha 2008, ISBN 978-80-200-1630-0; s. 740,  publikace vznikla v rámci grantového projektu GA ČR 405/03/1136 a výzkumného záměru AVOZ 90560517
 • Dějiny české literatury 1945-1989. Sv. 4 (1969-1989). (Kol. autorů pod vedením Pavla Janouška, autor podkladových textů pro kapitoly Pokusy o zvrat: próza vycházející v ústrety normalizaci, s. 461-478; Autoři šedesátých let a jejich kompromis s normalizací, s. 479-499; Současná próza v souřadnicích povoleného, s. 500-523; Prózy předznamenávající budoucí poetiky, s. 541-550), Academia, Praha 2008, s. 978, ISBN 978-80-200-1631-7, publikace vznikla v rámci grantového projektu GA ČR 405/97/S017 a výzkumného záměru AVOZ 90560517
 • Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. Autoři: Erik Gilk (výkonný redaktor), Petr Hora, Josef Galík, Jana Kolářová, Petr Komenda, Lubomír Machala (hlavní redaktor), Radek Malý, Eduard Petrů, Martin Podivínský, Jiří Skalička, Jan Schneider, Alena Štěrbová. Multimediální aplikace (e-book), 2. přepracované vydání, Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2008, 640 s., ISBN 978-80-224-2070-7
 • Očerki po mirovoj literature rubeža XX-XXI stoletij. Kolektiv autorů. Ed. S. V. Ananjeva, M. Ch. Madanov. Kapitola Češskaja literatura (Česká literatura), s. 14-40. Institut literatury i iskusstva im. M. O. Auezova MON RK, Almaty 2006, s. 376, ISBN 9965-9751-3-2
 • Slovník slovenských spisovateľov. (Kol. autorů pod vedením Valéra Mikuly, autor hesel Bútora, Martin; Hlatký, Edmund; Kasarda, Martin; Šimko, Dušan; Taussig, Pavel; Zimková, Milka.) 2. přepracované a doplněné vydání, Kalligram- Ústav slovenské literatury SAV, Bratislava 2005, 656 s.
 • Slovník českých spisovatelů. (Kol. autorů pod vedením Věry Menclové a Václava Vaňka, autor hesel Drašnar, Jiří; Ludva, Roman.) 2. přepracované a doplněné vydání, Libri, Praha 2005, s. 832, ISBN 80-7277-179-5
 • Česká literatura od roku 1945. Multimediální encyklopedie obsahující mj. texty z publikací Panorama české literatury, Slovník české prózy 1945-1994 a Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Infinity, Praha 1996
 • Panorama české literatury. Literární dějiny od počátků do současnosti. Autoři: Josef Galík, Lubomír Machala (výkonný redaktor), Eduard Petrů (vědecký redaktor), Martin Podivínský, Jiří Skalička, Jan Schneider, Alena Štěrbová. Rubico, Olomouc 1994, 552 s., ISBN 80-85839-04-0
 • Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu. Informatorium pro učitele, studenty i laiky. (Přepracovaná a rozšířená verze, redaktor a spoluautor.) Hanácké noviny, Olomouc 1991, s. 168

Studie publikované v zahraničních sbornících a časopisech

 • Vladimír Balla: Oko. In: TOP 5 2012. Slovenská literárna a výtvarná scéna 2012 v odbornej reflexii. Občanské združenie FACE, Košice 2014, s. 34–38. ISBN 978-80-971271-9-0, 148 s. 
 • Neoneoromantické pohádky pro gadže. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 II. Zborník materiálov z medzinárodnej konferencie konanej 13.-14. 2013. Ed. M. Součková, FF PU v Prešove, Prešov 2014, s. 64–67, ISBN 978-80-555-1106-1, 322 s.
 • K českým překladům současné slovenské beletrie (se zvláštním přihlédnutím k českým překladům próz Stanislava Rakúse). Spolu se Simonou Kukučovou, in: Medzi umením a vedou (pri príležitosti životného jubilea Stanislava Rakúsa), Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2010, s. 117-131, ISBN 978-80-555-0151-2, 305 s.
 • Polistopadové prozaické pokusnictví. RAK 15, 2010, č. 6, s. 24-36, reg. MK SR: EV 613/08, ISSN 1335-1702
 • Srovnání českého a slovenského polistopadového literárního vývoje. Slovenská literatura 57, 2010, č. 1, s. 73-84, ISSN 0037-6973
 • Překladatelem snadno a rychle. K českým překladům současné slovenské beletrie. (Se Simonou Kukučovou.) Romboid 45, 2010, č. 2, s. 32-41, ISSN 0231-6714
 • Čekání na (post)Godota. Žilka, Tibor: (Post)moderná literatúra a film. Nitra 2006. (Rec.) RAK 14, 2009, č. 2, s. 49-52, reg. MK SR: EV 613/08, ISSN 1335-1702
 • Česká literatura v zrcadle literárních cen udělených v roce 2007. (Dokončení) RAK, 13, 2008, č. 11, s. 21-26, reg. č. MK SR: 1397/96
 • Česká literatura v zrcadle literárních cen udělených v roce 2007. RAK, 13, 2008, č. 10, s. 34-46, reg. č. MK SR: 1397/96
 • Papagájské bilancování a perspektivní pucování (Poznámky k prozaickým knihám Pavla Vilikovského z posledních dvou let). RAK, 12, 2007, č. 2, s. 35-40, reg. č. MK SR: 1397/96
 • Sgbinite na češkija i slovaškija postmodernizm. Literaturen vestnik, 16, 2006, č. 36, s. 14, ISSN: 1310-9561
 • Kunderovské stopy a ohlasy v současné české próze. RAK, 11, 2006, č. 8, s. s. 30-40, reg. č. MK SR 1397/96 (Přepracovaná a doplněná verze.)
 • Literatura czeska w czasie polistopadowych przemian społecznych. In: Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. Tom 1. Transformacja. Vědecká redaktorka Halina Janaszek-Ivaničkova, Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005, s. 61-80, ISBN 83-7151-705-X, 304 s.

Studie publikované v domácích sbornících a časopisech

 • Na křídlech experimentování (O překladech Róberta Gála do češtiny). Tvar 22, 2011, č. 12, s. 6-7, ISSN 0862-657 X
 • Prolegomena české polistopadové literatury II. Listy 41, 2011, č. 3, s. 86-98, reg. MK ČR 5288, ISSN 1210-1222, text vznikl v rámci ESF Bohemistika: obor pro III. tisíciletí, r. č. 1.07/2.2.00/07.0020
 • Prolegomena české polistopadové literatury I. Listy 41, 2011, č. 2, s. 87-99, reg. MK ČR 5288, ISSN 1210-1222, text vznikl v rámci ESF Bohemistika: obor pro III. tisíciletí, r. č. 1.07/2.2.00/07.0020
 • Mystifikace a pseudonymy v české literatuře po roce 1989 (s přihlédnutím k historickému kontextu) Bohemica Olomucensia 3, 2011, č. 1, s. 189-198, ev. č. MK ČR E 186000, ISSN 1803-876X
 • 3 x 2 = ?. Nad prózami Hany Andronikové, Markéty Pilátové a Petry Soukupové. In: Česká literatura v perspektivách genderu. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Jiná česká literatura (?), Praha 28.6.-3.7.2010. Svazek 1. Editor Jan Matonoha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. v nakladatelství Filip Tomáš - Akropolis, Praha 2010, s. 229-237, ISBN 978-80-85778-72-4 (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.), ISBN 978-80-87481-01-1 (Filip Tomáš - Akropolis)
 • Podoby českého a slovenského literárního exilu po druhé světové válce. Čtenář, 61, 2009, č. 12, s. 428-431, ISSN 0011-2321
 • Olomoucká polistopadová próza. In: Tisíc dní s Literárním klubem Olomouc / Almanach 2006-2009, eds. Bohuslav František Červinka, Bohumír Kolář, Nakladatelství J. Vacl ve spolupráci s Literárním klubem Olomouc, Olomouc 2009, s. 189-202, ISBN 978-80-904149-3-8
 • Olomoucká polistopadová poezie. Bohemica Olomucensia, 1, 2009, č. 1, s. 152-163, ev. č. MK ČR E 186000, ISSN 0231-634X
 • Aktuální podoby literárních deníků českých spisovatelů (nad knihami Jaroslava Formánka, Tobiáše Jirouse a Michala Viewegha). Bohemica Olomucensia 1, 2009, č. 1, s. 90-99, reg. MK ČR E 186000, ISSN 0231-634X
 • Kunderovské stopy a ohlasy v dílech českých prozaiků. In Hommage à Milan Kundera / Pocta Milanu Kunderovi. Sborník k 80. spisovatelovým narozeninám (Eds. Aleš Haman, Vladimír Novotný), Artes Liberales, Praha 2009, s. 47-61, ISBN 978-80-254-5340-7
 • Od pekelných nocí k radostnému ránu (objev a omyl à la Páral). In: Studia Moravica VI, Symposiana. Sborník příspěvků přednesených na třetím mezioborovém sympoziu Česká kultura a umění ve 20. století věnovaném tématu Omyly a objevy v umění 20. století. Obraz dějin v umění 20. století. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica 6, Olomouc 2008, s. 167-171, ISBN 978-80-244-1904-6, s. 262
 • Josef Galík - prozaik. In: Bohemica X. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 91, Olomouc 2007, s. 311-318, ISSN 0231-634X, ISBN 978-80-244-1717-2, 376 s.
 • Kunderovské stopy a ohlasy v současné české próze. In: Otázky českého kánonu : Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě, Praha 28. 6.-3. 7. 2005. Svazek 1. Editorka Stanislava Fedrová, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2006, s. 520-532, ISBN 80-85778-51-3

Učebnice,skripta

 • Prolegomena české polistopadové literatury. Vydavatelství UP, Olomouc, ISBN 978-80-244-2883-3, 28 s. 
 • Česká próza 90. let. Akademické nakladatelství CERM, Brno 1999, s. 26, ISBN 80-7204-120-7
 • Česká próza pod normalizačními tlaky. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2000, s. 20, ISBN 80-7204-178-9
 • Prolegomena české polistopadové literatury. Vydavatelství UP, Olomouc, s. 28, ISBN 978-80-244-2883-3
 • Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu. (Redaktor a spoluautor.) Univerzita Palackého, Olomouc 1990; 2. opravené vydání. Univerzita Palackého, Olomouc 1991

Edice, redakce

 • Šéfredaktor časopisu Bohemica Olomucensia. (2008-2011, 2015-)
 • Cenová bilance 2014. Nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2014. (Eds. s Anetou Damborskou.) UP v Olomouci, Olomouc 2015,  ISBN 978-80-244-4841-7, 154 s. 
 • Cenová bilance 2013. Nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2013. (Eds. s Petrou Kožušníkovou.) Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2014,   ISBN 978-80-244-4448-2, 134 s. 
 • Spisovatelé Univerzity Palackého(Spolu s Ivou Chomiszakovou, Petrou Kožušníkovou a Jiřím Severou),  Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013,  ISBN 978-80-244-3927-3, 316 s.
 • Panorama polistopadové české literatury : S medailony autorů a kritickými ohlasy. Autoři: Erik Gilk, Jana Kolářová, Lubomír Machala (též hlavní redaktor), Lenka Pořízková, Jan Schneider, Zuzana Zemanová. CD rom (e-book), Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2012, ISBN 978-80-244-3270-0, 666 s. Publikace vznikla v rámci grantu ESF Bohemistika: obor pro III. tisíciletí, r. č.: cz.1.07/2.2.00/07.0020
 • V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. (Petr Hruška, Lubomír Machala, Libor Vodička, Jiří Zizler eds., a kol. autorů), redaktor oddílu Próza (s. 275-552), Academia, Praha 2008, ISBN 978-80-200-1630-0
 • Panorama české literatury. Literární dějiny od počátků do současnosti. Autoři: Josef Galík, Lubomír Machala (výkonný redaktor), Eduard Petrů (vědecký redaktor), Martin Podivínský, Jiří Skalička, Jan Schneider, Alena Štěrbová. Rubico, Olomouc 1994, s. 552, ISBN 80-85839-04-0
 • Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu. Informatorium pro učitele, studenty i laiky. (Přepracovaná a rozšířená verze, redaktor a spoluautor.) Hanácké noviny, Olomouc 1991, s. 168
 • Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu. (Redaktor a spoluautor.) Univerzita Palackého, Olomouc 1990; 2. opravené vydání. Univerzita Palackého, Olomouc 1991

Členství

 • Oborová rada doktorského studia v oboru Dějiny české literatury se sídlem na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (od 2002), oborová rada doktorského studijního programu Filologie, obor Česká literatura na FF UP v Olomouci (od 2003, od 2005 předseda), oborová rada DSP Filologie, obor Teorie literatury na FF UP v Olomouci (2005-2011), vědecká a umělecká rada Vysoké školy múzických umění v Bratislavě (2011–2015), oborová rada doktorského studia v oboru Teorie a dějiny české literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (od 2014), vědecká rada Ostravské univerzity (od 2015)

 • Správní výbor Klubu přátel Tvaru (od 2003), redakční kruh časopisu RAK / Revue aktuálnej kultúry (2003–2015), redakční kruh časopisu Zrkadlenie (od 2004)

 • Obec spisovatelů (od 2002 předseda olomoucké pobočky), PEN klubu, Společnost F. X. Šaldy, Literárněvědná společnost AV ČR, z. s., (od 2007 předseda olomoucké pobočky), Společnosti Národní knihovny

 • porota Ceny Karla Čapka (1996, 2000), Státní cena za literaturu (1998, 2006-2008 místopředseda), Cena Toma Stopparda (2003-2007), Cena Magnesia Litera (2005-2007)

 • grantová komise Ministerstva kultury ČR pro podporu překladů české literatury (2004-2008, od 2005 předseda, od 2016 opět člen), grantova komise Ministerstva kultury ČR pro vědu a výzkum (od 2006), grantová komise Ministerstva kultury pro vydávání knih (2009-2011, 2010 a 2011 předseda)

 
Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 16. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: