Členové

Mgr. Petr Komenda, Ph.D.

KOMENDA Petr, Mgr. Ph.D. odborný asistent
Mgr. Petr Komenda, Ph.D.
funkce
odborný asistent
telefon
585 633 166
e-mail
adresa
Místnost: 1.29,Křížkovského 10,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Letní semestr 2017


Středa 9:30 - 11:15

Osobní informace

 • 2004 (dosud): odborný asistent na katedře bohemistiky FF UP v Olomouci
 • 2002 - 2004: lektor českého jazyka, Instytut języków słowiańskich, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śłšski, Katowice, Polsko
 • 2001 - 2002: vědecký pracovník na projektu MŠMT ČR Historie a kultura Moravy, Katedra bohemistiky FF UP Olomouc
 • 2001: obhájena doktorská disertační práce v oboru česká literatura na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vrstvení rukopisů v tvorbě Františka Halase

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

 • textologie 
 • versologie
 • literární teorie (se zaměřením na poezii)
 • meziválečná a poválečná česká literatura (zejména poezie)

Publikace

Studie

2015

Cestopisný zápisník Petra Borkovce. Možnosti zápisníku ve fenomenologii psaní. (v tisku)

Halasova Sépie, Aluze 18, 2015, č. 1, s. 3370.

 

2014

Akt zveřejnění ve sbírce Morový sloup Jaroslava Seiferta. In: Jiří Hrabal (ed.): Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 118 – 130. 

 

2013

František Halas, Czesław Miłosz a krize básnické moderny. In: Kubíček, Tomáš – Wiendl, Jan (eds.): Moderna / Moderny. Olomouc 2013, s. 77–87.

 

2012

KOMENDA, P. Modely aktu psaní. In Jazyky reprezentace. Praha : Akropolis, 2012, s. 115–129.

Zniternění a zvnějšnění v textovém procesu. In:  Literární archiv č. 44, LA PNP, Praha 2012, s. 181–200.

 

2011

Kosmos, svět, hranice. Možnosti interpretace literárního tvaru ze sémiotického či fenomenologického přístupu. Bohemica Olomucensia, 2011, roč. 3, č. 3, s. 7–17.

Poetika fragmentu a proces dekanonizace díla. Lenka Jungmannová (ed.): Česká literatura rozhraní a okraje. Ústav pro českou literaturu AV ČR : Akropolis, Praha 2011,  s. 27–38.

 

2010

Estetika přírody v poezii Vincence Furcha. Časopis Matice moravské, 2010, roč. 129, č. 2, s. 139–145.  

 

 

 

 

2002

František Halas: Dopisy (recenze), Česká literatura 3/2002, s. 330–333

Symbolické situace v Kőrnerových Podzimních novelách. In: Život je jinde? (sborník z konference). Praha 2002, s. 273–280.

 

2001

Hranice umělecké události v Halasových textech. In: Česká literatura na konci tisíciletí (Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky). Praha 2001, s. 625– 633. 

Jednohlasí a mnohohlasí v Halasových prózách, Česká literatura 6/2001, s.611– 623.

Uzavřený a otevřený čas v díle Vladimíra Kőrnera, Host 2/2001, s. 12–15.

 

2000

Kőrnerova Písečná kosa a historická skutečnost. In: Zlatá šedesátá (sborník z konference). Praha 2000, s. 173–181. 

Otázka autenticity v díle Jiřího Ortena. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 72–2000, s. 73–77.

Žánrovost Modré, Žíhané a Červené knihy Jiřího Ortena: Deník nebo román?, Česká literatura 1/2000, s. 75–79

 

Kolektivní monografie a sborníky - editor

 

 

 

Učebnice, skripta

 • Ediční příprava korespondence (skriptum). Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008. 

 

 

Granty

 • Akt psaní v textovém procesu (textologické studie). Fond pro podporu vědecké činnosti (registrační číslo projektu: FPVC 2013/06)
 • Spoluřešitel grantového projektu ESF „Inovace bohemistiky v mezioborových kontextech“, katedra bohemistiky FF UP Olomouc (hl. řešitel Mgr. Lenka Pořízková), který je financován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR. V rámci projektu koordinuji sekci Textologie.
 • Spoluřešitel grantového projektu ESF Bohemistika – obor pro třetí tisíciletí CZ.1.07/2.2.00/07.0020, katedra bohemistiky FF UP Olomouc (hl. řešitel Ph.Dr. Jan Schneider, Ph.D.)

  -       Koordinátor tematologické sekce (+ organizace, výuka, workshop, studie, redakce, ediční činnost)

  Imago, obraz střední Evropy (koordinátor sekce Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.) Pro tento projekt vznikla studie o Cz. Miłoszovi.
 
Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 16. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: