Členové

doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.

KOMÁREK Karel, doc. PhDr. Ph.D. docent
doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.
funkce
docent
telefon
585 633 161
e-mail
adresa
Místnost: 1.16,Křížkovského 10,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Letní semestr 2017:

úterý 14:00 - 15:00

středa 14:00 - 15:00

 

Osobní informace

 • od 2008: Filozofická fakulta UP Olomouc, katedra bohemistiky, docent
 • 2001-2008: Filozofická fakulta UP Olomouc, katedra bohemistiky, odborný asistent
 • 1996 -2001: Pedagogická fakulta MU Brno, katedra českého jazyka, odborný asistent
 • 1990-1996: Pedagogická fakulta UP Olomouc, katedra českého jazyka a literatury, odborný asistent
 • 1986-1990: Lidová demokracie Brno, redaktor

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Specializace

 • historická mluvnice češtiny a dějiny spisovného jazyka, onomastika

Oborové zaměření

 • historická mluvnice češtiny
 • dějiny spisovného jazyka
 • nauka o vlastních jménech
 • jazyk uměleckých textů
 • jazyk a komunikace v církevním prostředí
 • česká literatura spirituální orientace

Vzdělání

 • 2008: Doc. - Filozofická fakulta UP, Olomouc
 • 1999: PhD. - Filozofická fakulta UP, Olomouc
 • 1988: PhDr. - Filozofická fakulta UK, Praha
 • 1986: absolvent - Filozofická fakulta UK, Praha

Publikace

Monografie

 • Komárek, K. Čep, Durych a několik příbuzných. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2014. Edice Litera libera, svazek 1. 210 s. ISBN 978-80-87895-04-7 (iPDF), 978-80-87895-05-4 (ePUB), 978-80-87895-06-1 (tisk).
 • Komárek, K. - Strnadová, K. - Zemek, P. Pamětní kniha města Uherského Brodu od Martina Josefa Ležáka. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2012. 264 s. ISBN 978-80-7326-217-4.
 • Strnadová, K. – Komárek, K. – Zemek, P. Krátká kronika Uherského Brodu – Breve chronicon Hunno-Brodense – Matyáše Haškonia. Boskovice: František Šalé – ALBERT, 2011. 120 s. ISBN 978-80-7326-203-7.
 • Komárek, K. Básnický jazyk Jaroslava Durycha. Nakladatelství H & H Vyšehradská, Jinočany 2009.
 • Komárek, K. Osobní jména v českých biblích. Votobia, Olomouc 2000.

Studie

 • 2015. Hájek u Jiráska. Intertextuální pohled. In LINKA, J. (ed.) Na okraj Kroniky české. Studia Hageciana I. Praha: Academia, s. 175–185. ISBN 978-80-200-2432-9.
 • 2015. Jaroslav Durych – neúspěšný dramatik. In MARTINEK, L. (ed.) Divadlo v české a polské literatuře – Teatr w literaturze czeskiej i polskiej. Opava: Slezská univerzita, s. 143–146. ISBN 978-80-7248-668-7. (Elektronická publikace.)
 • 2014. Projevy apelu v české duchovní písni 19. století. In MAINX, O. (ed.) Literatura jako výzva a apel. Opava: Slezská univerzita, s. 219–227. ISBN 978-80-7510-131-0.
 • 2014. Valašský Ahasver – spisovatel Adolf Bogner. In URBANOVÁ, S. – DOKOUPIL, L. – IVÁNEK, J. – KADLEC, P. (eds.) Valašsko – historie a kultura. Ostrava: Ostravská univerzita a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, s. 310–316. ISBN 978-80-7464-499-3.
 • 2013. České katolické bible v 18. a 19. století aneb Dědictví svatováclavské. Historie – Otázky – Problémy, 5, č. 2, s. 196–205. ISSN 1804-1132.
 • 2013. Hranice viditelného a neviditelného – k reflexi metafyzična v literatuře. Studia slavica (Opole), 17, č. 2, s. 123–128. ISSN 1803-5663.
 • 2012. Náměty k interpretaci Durychova díla. Český jazyk a literatura, 63, č. 2, s. 62–67. ISSN 0009-0786.
 • 2012. Publicistika Jaroslava Durycha – mezi uměním a žurnalistikou. In GILK, E. – TYDLITÁT, J. (eds.) Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky. Boskovice: Albert, s. 66–72. ISBN 978-80-7326-211-2.
 • 2012. K vlastním jménům v posledním dílu edice staročeské bible. In NEJEDLÝ P. – VAJDLOVÁ M. (eds.) Cesty slov. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 109–114. ISBN 978-80-86496-62-7.
 • 2012. Dlaczego ilość lub wielkość wyrażamy negatywnie? Bohemistyka, 12, č. 2, s.149–151. ISSN 1642-9893.
 • 2012. Krajina v díle Jana Čepa. In KOMENDA, P. – MALINOVÁ, L. – ZMĚLÍK, R. (eds.) Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 91–94. ISBN 978-80-244-3023-2.
 • 2011. Plížení a pouti Evropou – cestopisy Jaroslava Durycha. In Martinek, L. (ed.) Evropská dimenze české a polské literatury = Europejski vymiar literatury czeskiej i polskiej. Opava: Slezská univerzita v Opavě, s. 136–139. ISBN 978-80-7248-719-6.
 • 2011. Pojmenování literární postavy – součást smyslu textu, poetiky i stylu. In Balowski, M. – Hádková, M. (eds.) Svět kreslený slovem. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, s. 237–245. ISBN 978-80-7414-365-6.
 • 2011. „Čeština klasiků - jazyk cizí? Problém jazykové srozumitelnosti české literatury 19. století." Český jazyk a literatura 61 (5): 213-217.
 • 2010. Paradox zápasu s cenzurou (v české literatuře 80. a 90. let). Pp. 75-78 in Czaplińska, J. - Modelska-Kwaśniowska, A. (eds.) Kultura bez cenzury (?). Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • 2010. Život a umučení Jana Sarkandra v české próze. Pp. 77-81 in Balowski, M. (ed.) Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Bohemica Posnaniensia fasc. 5.
 • 2010. Vyhnanec Jan Čep (poznámky k jeho exilové esejistice). Pp. 25-27 in Czaplińska, J. - Giergiel, S. (eds.) Od banity do nomady. Opole: Uniwersytet Opolski.
 • 2009. Vidění mučednictví v díle Jaroslava Durycha. Pp. 27-32 in Urbanec, J. (ed.) Moje oči musely vidět... Téma a motivy násilí v české a slovenské literatuře. Editio Universitatis Silesianae Opaviensis, Litteraria, Tomus V. Opava: Slezská univerzita v Opavě.
 • 2009. Język religijny bez frazesów? Pp. 127-129 in Bortkiewicz, P. - Mikołajczak, S. - Rybka, M. (eds.) Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) V. Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne".
 • 2008. Las prosas líricas de Zdeněk Rotrekl. Pp. 221-223 in Rotrekl, Z. Sospechosa comarca con ángeles. Buenos Aires: Ekumene Comenius Cultural Center.
 • 2007. Wariantywność i dynamika rozwojowa czeskiej terminologii religijnej. Pp. 426-430 in Bortkiewicz, P. - Mikołajczak, S. - Rybka, M. (eds.) Język religijny dawniej i dziś III. Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne".
 • 2006. Apelatywizacja w toponimii biblijnej. Pp. 113-117 in Abramowicz, Z. - Bogdanowicz, E. (eds.) Onimizacja i apelatywizacja. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Edice

 • Durych, J.: Listy drahým. Barrister @ Principal, Brno 2008.

Recenze, ostatní

2011. Jaroslav David: Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice. Kapitoly z moderní české toponymie. Acta onomastica, 52, 2011, č. 1, s. 230–232. ISSN 1211-4413.

Členství

 • 2003 (stále) - člen redakční rady časopisu Acta onomastica
 • 2001 (stále) - člen Jazykovědného sdružení ČR
 • 2003 (stále) - člen Literárněvědné společnosti ČR
 • 2000 (stále) - člen Onomastické komise ČR
 • 1994-2004 - člen ústřední komise soutěže Olympiáda v českém jazyku
 • 2008 (stále) - člen oborové rady doktorského studia oboru Český jazyk, FF UP Olomouc
 • 2008 (stále) - člen oborové rady doktorského studia oboru Česká literatura, FF UP Olomouc 2008 (stále) - člen oborové rady doktorského studia oboru Česká literatura, FF MU Brno

Granty

Korespondence Karla Havlíčka. GA ČR, č. P406/12/0691 Nositel: Univerzita Karlova v Praze. Člen řešitelského týmu na DPP. Do roku 2016.

 

 
Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 16. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: