Členové

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

HRABAL Jiří, Mgr. Ph.D. odborný asistent
Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.
funkce
odborný asistent
telefon
585 631 159
e-mail
adresa
Místnost: 2.07,Křížkovského 10,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

PONDĚLÍ 9:00-10:00

STŘEDA 9:00-10:00

(ve zkouškovém období dle domluvy mailem)

Osobní informace

 • 2006-2007: odb. pracovník ÚČL AV ČR (odd. teorie prózy)
 • 2004-2006: lektor na Katedře západní slavistiky v Záhřebu
 • od 2001: odborný asistent na Katedře bohemistiky FF UP

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

 • naratologie
 • teorie interpretace textu
 • dějiny literárněteoretického myšlení
 • estetika

Vzdělání

 • 2011: Ph.D. - Filozofická fakulta UP v Olomouci (teorie literatury)
 • 2006: dipl. - Filozofická fakulta v Záhřebu, Chorvatsko (chorvatský jazyk a kultura)
 • 2001: Mgr. - Filozofická fakulta UP v Olomouci (filozofie - česká filologie)

Publikace

Monografie

 • Naratologie. strukturální analýza vyprávění. Praha: Dauphin 2013. 248s. (s T. Kubíčkem a P. A. Bílkem)
 • Fokalizace. Analýza naratologické kategorie. Praha: Dauphin 2011. 223s.

Kolektivní monografie - editor:

 • Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého 2015. 347s.
 • Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého 2014. 352s.

Studie

 • Současná bosenská próza ve středoevropském exilu. In: M. Peprník a kol.: Relokace v literatuře a filmu. Olomouc: Univerzita Palackého 2014, s. 52-71.
 • "Knihocida" jako prostředek separacionismu v Evropě na konci dvacátého století. In: J. Hrabal (ed.): Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého 2014, s. 83-88.
 • Nespolehlivost jako klamavá narativní strategie. In: World Literature Studies, 2013, č. 1, 117-123.
 • Jonathan Culler - Krátký úvod do literární teorie. In: Macura, V. - Jedličková, A.: Průvodce po světové literární teorii 20. století. /encykl. heslo/ Brno: Host 2012, s. 138-145.
 • Perspektivizace narativního prostoru. In: Slovo a smysl, 2012, č. 18, s. 40-54.
 • Što (sve) znaju pripovjedači? In: Umjetnost riječi, 2011, č. 3-4, s. 97-114.
 • Ideologie a fokalizace. In: D. Topinka - P. Zahrádka - M. Foret - M. Fafejta - J. Hrabal (ed.): Vyprávění - identita - diference. Vybraná témata kulturálních studií. Olomouc, UP 2009, s. 53-62.
 • Kulturní determinace narativní identity. In: D. Topinka - P. Zahrádka - M. Foret - M. Fafejta - J. Hrabal (ed.): Vyprávění - identita - diference. Vybraná témata kulturálních studií. Olomouc, UP 2009, s. 63-72.
 • Koncept fokalizace v pojetí kognitivistické naratologie. In: Petrů, Marek (ed.): Struny mysli. Ostrava, Montanex 2009.
 • Postava "Jugoslávce" v současné české povídce. Pokus o kulturálně-naratologický pohled. In: Bohemica Olomucensia - Symposiana, 2009, č. 2, s. 256-262.
 • Ke konceptu fokalizace v literární a filmové naratologii. In: Schneider, Jan - Krausová, Lenka: Intermedialita: Slovo - Obraz - Zvuk. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia. Olomouc, UP 2008.
 • K recepci Čapkova Foltýna. Omyly v předpokladech a cílech interpretace. In: AUPO, Moravica VI, Sborník z konference Omyly a objevy v umění 20. století. Česká kultura a umění ve 20. století. Olomouc. Olomouc, UP 2008, s. 87-97.

Edice

 • edice Autoři střední Evropy - od 2012 v nakl. Periplum (dosud 3 sv.)
 • Josef Galík: Čekání na konec tmy. Olomouc: Periplum 2012. /s M. Lukáš, J. Lžičařová, M. Opálková/
 • Věčnost není děravá kapsa, aby se z ní něco ztratilo. Soubor studií věnovaných Ladislavu Klímovi /s E. Gilkem/ Aluze, 2010, Příloha e-1.
 • Vyprávění - identita - diference. Vybraná témata kulturálních studií. /s D. Topinka, P. Zahrádka, M. Foret, M. Fafejta/ Olomouc, UP 2009.
 • Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné. www.aluze.cz (3 čísla ročně od r. 1998)

Překlady - knižní

 • Gromača, Tatjana: Černoch. Olomouc, Periplum 2009.
 • Gromača, Tatjana: Něco není v pořádku? Olomouc, Periplum 2008.
 • Jergović, Miljenko: Sarajevské Marlboro. Olomouc, Periplum 2008.
 • Maleković, V. a kol.: Secese v Chorvatsku. /čtyři kapitoly/ Praha, Obecní dům 2006.

Členství

 • od 2015 člen odborné komise Rady města Olomouce pro výchovu, vzdělávání a využití volného času
 • 2011–2014 člen Akademického senátu FF UP v Olomouci (předseda Studijní komise AS)
 • od 2011 člen oborové rady doktorského studia Teorie literatury na FF UP v Olomouci
 • od 2010 člen Obce překladatelů
 • od 2009 předseda správní rady Nadace F. X. Šaldy
 • od 2009 člen Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií při KŽ FF UP
 • 2007– 2010 člen komise Ministerstva kultury ČR v projektu Česká knihovna
 • 2006–2013 hlavní editor knižnice "Suvremena češka proza" vydávané záhřebským nakladatelstvím Profil International (Chorvatsko)
 • 1998–2013 šéfredaktor literárně-filozofické revue Aluze

Granty

 • od 2014 hlavní řešitel grantového projektu FPVČ Koncept originality v českém myšlení o literatuře
 • od 2013 hlavní řešitel grantového projektu IGA Psychologický román do roku 1945. Naratologicko-genologický pohled
 • 2012 hlavní řešitel grantového projektu IGA Románové dílo Josefa Galíka
 • 2012-2015 spoluřešitel grantu ESF Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech
 • od 2012 spoluřešitel grantu ESF Literatura a film bez hranic: dislokace a relokace v pluralitním prostoru
 • 2009-2012 spoluřesitel grantu ESF Bohemistika: obor pro třetí tisíciletí
 • 2009 Rozvoj kabinetu interkulturních studií, inovace, restrukturalizace a rozšíření výuky (inter)kulturně orientovaných kurzů na FF UP (spoluřešitel), v rámci rozvojového programu Podpora excelence vědeckých a pedagogických publikačních výstupů pracovníků FF UP v Olomouci
 • 2009 grant na překlad románu Tatjany Gromači Crnac, Ministerstvo kultury Chorvatské republiky
 • 2008 stipendium CEEPUS na Katedře slovanských jazyků a literatur FF v Záhřebu
 • 2008 grant na překlad básnické sbírky Nešto nije u redu? Tatjany Gromači, Ministerstvo kultury Chorvatské republiky
 • 2008 grant na překlad a vydání sbírky povídek Sarajevski Marlboro Miljenka Jergoviće, Ministerstvo kultury Chorvatské republiky
 • 2007 stipendium AV ČR v Srbské akademii věd a umění v Bělehradě
 •  2007 stipendium AV ČR v Chorvatské akademii věd a umění v Záhřebu
 • 2007 grant Nadace Český literární fondna překlad sbírky povídek Miljenka Jergoviće Sarajevski Marlboro
 • 2007 Průvodce po světové literární teorii, grantový projet řešený Ústavem pro českou literaturu AV ČR, autor hesla
 • 2007 grant na vydávání revue Aluze, Nadace Český literární fond, hlavní řešitel
 • 2006 - 2011 každoročně grant na vydávání revue Aluze, Ministerstvo kultury České republiky, hlavní řešitel
 
Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 16. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: