Členové

Doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D.

GILK Erik, doc. Mgr. Ph.D. docent
Doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D.
funkce
docent
telefon
585 633 148
e-mail
adresa
Místnost: 1.18,Křížkovského 10,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

LS 2017: středa 10.00 - 11.30.

Osobní informace

 • 2006 - 2008: vědecký pracovník ÚČL AV ČR Praha na částečný úvazek
 • 2000 - dosud: odborný asistent a posléze docent Katedry bohemistiky FF UP v Olomouci
 • 1997 - 1999: učitel češtiny a angličtiny na základní škole v Uherském Ostrohu
 • 1996 - 1997: učitel češtiny a angličtiny na gymnáziu v Blansku

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

 • česká literatura první poloviny dvacátého století
 • současná česká literatura
 • literární kritika

Vzdělání

 • 2011: Doc. - Filozofická fakulta UP, Olomouc
 • 2003: Ph.D. - Filozofická fakulta MU, Brno
 • 1997: Mgr. - Filozofická fakulta MU, Brno

Publikace

Monografie

 • Poetiky a kontexty prózy Karla Poláčka. Devatero studií o Poláčkově díle a ještě jedna o jeho životě jako příva·ek. Boskovice, František Šalé - ALBERT 2005, 184 s.
 • Prozaická zastavení. První dekáda recenzentova. Protis (Kritiky a eseje, sv. 4), Praha 2010, 208 s.
 • Literárně kritické praktikum. Univerzita Palackého, Olomouc 2012, 60 s.
 • Vítěz i poražený. Prozaik Ladislav Fuks. Host (Tváře české literatury, sv. 4), Brno 2013, 312 s.
 • Almanach na rok 1914. Kritická edice. Akropolis, Praha 2014, 148 s. 

Kapitoly v monografiích

 • Czech literature at the Turn of the Millenium - Neue tschechische Literatur an der Jahrtausendwende. Ministerstvo kultury, Praha 2003, 184 stran. Editor Radim Kopáč, spoluautoři: Erik Gilk (pět hesel: Ajvaz, Balabán, Hájíček, Ludva, Šabach), Petr Hanuška, Vladimír Novotný, Jan Suk.
 • V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Academia, Praha 2008, 740 stran. Zpracoval kolektiv autorů pod redakčním vedením Petra Hrušky, Lubomíra Machaly, Libora Vodičky a Jiřího Zizlera. Autor čtyř hesel (Michal Viewegh: Báječná léta pod psa; Petr Šabach: Hovno hoří; Roman Ludva: Smrt a křeslo; Václav Vokolek: Cesta do pekel) a spoluautor jednoho hesla (Marian Palla: Zápisky uklízečky Maud´; s Pavlínou Krupovou).
 • Slovník české literatury po roce 1945. Internetově: http://www.slovnikceskeliteratury.cz. Autor tří hesel: Pavel Brycz, Roman Ludva, Hana Andronikova.
 • V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Academia, Praha 2014, 820 stran. Editorka Alena Fialová. Autor čtyř hesel (Jaroslav Rudiš: Nebe pod Berlínem; Pavel Brycz: Patriarchátu dávno zašlá sláva; Jáchym Topol: Kloktat dehet; Kateřina Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch).
 • Panorama české literatury, 1. díl (do roku 1989). Euromedia Group k. s. - Knižní klub, Praha 2015, 608 stran. Editor Lubomír Machala. Spoluautor kapitol 6-11.
 • Panorama české literatury, 2.díl (po roce 1989). Euromedia Group k. s. - Knižní klub, Praha 2015, 304 stran. Editor Lubimír Machala. Autor kapitoly Próza.

Studie

 • Z nové české literatury. Nad poslední knihou Pavla Brycze. Český jazyk a literatura 67, 2016/2017, č. 1, s. 34-39. 
 • Cesty za ztracenou jednotou. Příspěvek k autorské poetice Michala Ajvaze. World Literature Studies 8, 2016, č. 2, 76-88.
 • Z nové české literatury. Sedm statečných? Český jazyk a literatura 66, 2015/2016, č. 2, s. 83-86.
 • Světový dramatik z periferie František Langer. Český jazyk a literatura 66, 2015/2016, č. 1, s. 1-4.
 • Kontrafaktuální historická fikce v současné české próze. World Literature Studies 6, 2014, č. 2, s. 120-129.           
 • Nespolehlivé vyprávění v prozaických textech Ladislava Fukse. World Literature Studies 5, 2013, č. 1, s. 76-91.
 • Fuksova žánrová variace humoresky. In Koudelková, Eva (ed.): Panu profesorovi s úctou. Pocta Aleši Fettersovi. Liberec: Nakladatelství Bor  2013, s. 105-114.
 • Sugestivní evokace narušených lidských povah. In Fuks, Ladislav: Příběh kriminálního rady. Čtvrté vydání. Praha: Plus - Albatros media 2013, s. 269-279.
 • Pavel Brycz: Patriarchátu dávno zašlá sláva (interpretace). Český jazyka a literatura 64, 2013/2014, č. 1, s. 16-21.
 • Idylizace a idealizace česko-židovského soužití v prózách Vojtěcha Rakouse. Studia Slavica 17, 2013, č. 2, s. 135-140.
 • Teoretické koncepty při výzkumu maloměsta v české próze. In Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. Eds.  KOMENDA, Petr – MALINOVÁ, Lenka – ZMĚLÍK, Richard. Olomouc: Univerzita Palackého, Olomouc 2012, s. 75-79.
 • K publicistice Josefa Čapka. In Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky. Eds. GILK, Erik – TYDLITÁT, Jan. Boskovice: Albert 2012, s. 59-65.
 • K inspiračním zdrojům tvorby Karla Poláčka. Český jazyka a literatura, 63, 2012/2013, č. 1, s. 1-7.
 • Chvála dějinným výhybkám. K současné situaci českého historického románu. Host, 27, 2011, č. 1, s. 27-32.
 • K současné situaci českého historického románu. Český jazyk a literatura, 61, 2010/2011, č. 5, s. 217-224.
 • Román úzkostného čekání. K Fuksově próze „Variace pro temnou strunu“. InSvět kreslený slovem. Eds. BALOWSKI, Mieczysław – HÁDKOVÁ, Marie. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2011, s. 145-157.
 • Román o konci jedné epochy. Česká literatura, 59, 2011, č. 4, s. 547-571.
 • Model maloměsta v české fikci a ritualizace života jeho obyvatel. InMěsto. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Eds. MALURA, Jan – TOMÁŠEK, Martin. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011, s. 129-136.
 • Parabola zla. K Fuksovu románu Myši Natálie Mooshabrové. BohemicaOlomucensia, 3, 2011, č. 4, v tisku.
 • Nenápadný příspěvek k diskusi o moderně. BohemicaOlomucensia, 3, 2011, č. 3, s. 61-63.Recenze titulu Martin Tichý: Kritické dílo čapkovské generace. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2009.
 • Zdařilá edice Wolkerových próz. Tvar, 23, 2011, č. 15, s. 20. Recenze titulu Jiří Wolker: Pohádka o bledé princezně a jiné prózy, Tomáš Bruckner, Řepín – Živonín 2010.GILK, Erik. Prozaická zastavení. První dekáda recenzentova. Praha: Protis(Kritiky a eseje, sv. 4), 2010, 208 stran. ISBN 978-80-7386-070-7
 • Svědectví o vítězství tvora Arjeha. Aluze, 14, 2010, č. 1, s. 53-58. Internetově: http://aluze.cz/2010_01/06_studie_gilk.pdf
 • Michalova Čest a sláva jako protifaktová fikce. In Odbicieważnychwydarzeńhistorycznych w języku i w literaturzeczeskiej. Ed. BALOWSKI, Mieczysław. Poznań: IFS Uniwersytetim. Adama Mickiewicza, 2010, s. 173-177.
 • Historická próza – protifaktová historická fikce – historická fantasy. Tahy, 2010, č. 5-6, s. 73-80.
 • Historická próza – protifaktová historická fikce – historická fantasy. Situace českého historického románu po roce 1989. BohemicaOlomucensiaSymposiana, 2, 2010, č. 4, s. 62-67.
 • Na prahu neznáma (Poláčkovo satirické romaneto v kontextu soudobých románů fejetonního typu). In: Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století, red. Michal Jareš, Pavel Janáček a Petr Šámal, Praha, ÚČL AV ČR 2005, s. 181-193.
 • U nás za hradbami. Přítomnost, zima 2006, s. 26-27.
  Topos Weinerova maloměsta. In: Hledání expresionistických poetik, red. Michal Bauer, České Budějovice, Jihočeská univerzita 2006, s. 211-219.
 • Herrmannův pokus o víceautorský román na pokračování. Tvar XVII, 2006, č. 8, s. 10.
 • Kouzelná píšťalka svatého Petra. A2 kulturní týdeník 2006, č. 23, s. 16.
 • Tematizace maloměsta v české próze. Krok 3, 2006, č. 2, s. 28-32.
 • Maloměšťáctví jako pud sebezáchovy. A2 kulturní týdeník 2006, č. 51-52, s. 18.
 • Tematizace maloměsta v nové české próze. Český jazyk a literatura 57, 2006/07, č. 2, s. 69-74.
 • Nesoustavné poznámky k Fuksovu románu Vévodkyně a kuchařka. Tvar XVIII, 2007, č. 3, s. 6-7. Přetištěno in: Studia Moravica V Symposiana, red. Lukáš Foldyna a Erik Gilk, Univerzita Palackého, Olomouc 2007, s. 167-171.
 • Tematizace maloměsta v české próze po roce 1989. In: Prostor v jazyce a v literatuře, red. Jiří Koten a Patrik Mitter, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2007, s. 311-314. Plná verze příspěvku na stejnojmenném CD-ROM.
 • Tematizace maloměsta v české próze. První pokus o syntézu. In: Studia Bohemica X, red. Petr Pořízka, Univerzita Palackého, Olomouc 2007, s. 197-203.
 • Dvojí obraz světové války v díle Vladislava Vančury. In: Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře, red. Erik Gilk, František Šalé - ALBERT, Boskovice 2007, s. 182-188.
 • Normalizační prózy Ladislava Fukse. Studia Moravica VI Symposiana, red. Erik Gilk a Lukáš Neumann, Univerzita Palackého, Olomouc 2008, s. 213-217.
 • Hrůza a poroba. Ladislav Fuks v době normalizace. Tvar XIX, 2008, č. 3. s. 9.
 • Židé v prozaických dílech Ladislava Fukse. Tvar XX, 2009, č. 4, s. 10-11.
 • Povídková tvorba Ladislava Fukse. Bohemica Olomucensia Litteraria 1, 2009, č. 1, s. 56-74.
 • Židovství v prózách Ladislava Fukse. Krok 6, 2009, č. 3, s. 39-43.   
 • Svědectví o vítězství tvora Arjeha. Aluze 14, 2010, č. 1, s. 53-58. Internetově: http://aluze.cz/2010_01/06_studie_gilk.pdf
 • Michalova Čest a sláva jako protifaktová fikce. In: Balowski, Mieczysław (ed.): Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej. IFS Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2010, s. 173-177.
 • Chvála dějinným výhybkám. K současné situaci českého historického románu. Host XXVII, 2011, č. 1, s. 27-32.

Učebnice, skripta

 • Panorama české literatury. Literární dějiny od počátku do  roku 1989. VUP, Olomouc 2008. CD-ROM. Výkonný redaktor a spoluautor čtyř kapitol.

Edice, redakce

 • GILK, Erik – TYDLITÁT, Jan (eds.). Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky. Boskovice: Albert 2012. 128 stran. ISBN 80-7326-211-2.

Recenze, ostatní

 • Bibliografie zpráv z poláčkovských sympozií a ohlasů sborníků. In Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky. Eds. GILK, Erik – TYDLITÁT, Jan. Boskovice: Albert 2012, s. 121-125.
 • Devatero badatelských povídek. Tvar, 23, 2012, č. 3, s. 21. Recenze titulu BjörnLarsson: Filologův sen, Dauphin, Praha – Podlesí 2011.
 • Moníkovo těžkopádné švejkování. Tvar, 23, 2012, č. 6, s. 22. Recenze titulu Josef Moník: Schweikiteasy, Argo, Praha 2011.
 • Napříč třemi kontinenty. Tvar, 23, 2012, č. 12, s. 22. Recenze titulu Kristýna Vorlíčková: Flyingfoxes, Kniha Zlín, Zlín 2012.
 • GILK, Erik. Zrození Kalliopé? Zatím ne, i když… Tvar, 23, 2012, č. 18, s. 21. Recenze titulu Marie Michlová: Smrt Múz, Torst, Praha 2012.
 • Nenápadný mistr stylu. Tvar, 23, 2012, č. 20, s. 22. Recenze titulu Jiří Šimáček: Charakter, Host, Brno 2012.
 • Punk isdead? Aluze, 15, 2011, č. 1, s. 63-64. Internetově: http://www.aluze.cz/2011_01/09_recenze.pdfRecenze tituluJaroslavRudiš: Konec punku v Helsinkách, Labyrint, Praha 2010.
 • Syndrom třetí knihy? Aluze, 15, 2011, č. 1, s. 82-83. Internetově: http://www.aluze.cz/2011_03/09_recenze.pdfRecenze titulu Petra Soukupová: Marta v roce vetřelce, Host, Brno 2011.
 • Citlivý obraz Mrštíkova života. Tvar, 21, 2010, č. 12, s. 22. Recenze titulu Zdeněk Grmolec: Divoká bolest Viléma Mrštíka, Listen, Jihlava 2010.
 • Revoluce v Pepově Týnci. Tvar, 21, 2010, č. 9, s. 23. Recenze titulu Jaroslav Žák: Konec starých časů, Albatros, Praha 2010.
 • Až příliš tradiční historický román. Tvar, 21, 2010, č. 14, s. 20. Recenze titulu Jana Solemová: Půlměsíc nad Dunajem, Argo, Praha 2010.
 • Dialogy o lidských zvířatech. Tvar, 21, 2010, č. 17, s. 20. Recenze titulu Gabriel Laub: Hovory s ptákem, Dybbuk, Praha 2010.
 • Život ve službách umělce? Aluze, 14, 2010, č. 3, s. 79-80. Internetově: http://aluze.cz/2010_03/09c_recenze.pdfRecenze titulu Jiří Kratochvil: Femme fatale, Druhé město, Brno 2010.

 

 

Členství

 • 2010 - dosud: člen oborové rady oboru Česká literatura na FF UP v Olomouci
 • 2010 - dosud: člen komise pro podporu překladů české literatury při MK ČR
 • 2009 - dosud: redaktor časopisu Bohemica Olomucensia
 • 2006-2008: člen Akademického senátu FF UP v Olomouci
 • 2004-2011: vedoucí Literárněvědné sekce Katedry bohemistiky FF UP

Granty

 • 2015-2019: řešitel grantu Fondu pro rozvoj vědecké činnosti FF UP Prozaik a dramatik František Langer
 • 2011-2013: člen řešitelského týmu grantového projektu GA ČR V souřadnicích volnosti II (Interpretace české literatury 2001-2010)
 • 2009-2012: Spolupráce na grantu ESF Bohemistika – obor pro třetí tisíciletí
 • 2006-2008: Spolupráce na grantu ESF Inovace studijních programů bohemistiky s ohledem na potřeby soudobé informační společnosti
 • 2006-2008: člen řešitelského týmu grantového projektu GA ČR Osobnosti české literatury šedesátých let XX. století
 • 2006-2008: člen řešitelského týmu grantového projektu GA ČR Slovník české literatury po roce 1945 on line
  2003-2004: člen řešitelského týmu grantového projektu GA ČR Česká literatura 90. let 20. století – soubor interpretačních studií
 • 1999-2004: Spolupráce na výzkumném záměru Výzkum historie a kultury Moravy jako modelu pro existenci regionu
 • 2001: Interní grant FF UP Tematizace maloměsta v české próze 20. století
 
Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 16. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: