Členové

Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.

Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc. emeritní profesor
Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.
funkce
emeritní profesor
telefon
585 633 147
e-mail
adresa
Místnost: 3.03 a,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Čtvrtek 12.00-13.00, eventuálně podle dohody

Osobní informace

 • 2005-2007: profesor Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU v Brně (s úvazkem 0,7)
 • 2004-2007: zástupce vedoucího katedry katedry bohemistiky FF UP
 • 2002 - dosud: profesor FF UP v Olomouci pro obor Dějiny české literatury
 • 1992 docent FF UP v Olomouci pro obor Dějiny české literatury
 • 1972-1992: odborný asistent FF UP v Olomouci
 • 1968-1972: učitel předmětu Český jazyk a literatura na Střední odborné škole MV ČSR v Pardubicích

Akademické funkce

 • 2010 (dosud): člen Akreditačná komisia, poradný orgán vlády Slovenskej republiky, pracovná skupina pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy
 • 2005 (dosud): člen Vědecké rady Filozofické fakulty UP v Olomouci

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

 • česká literatura období baroka
 • česká literatura národního obrození a 2. poloviny 20. století;
 • folkloristika
 • regionální dějiny

Vzdělání

 • 1967 absolutorium FF UP v Olomouci, obor český jazyk a literatura - dějepis

Publikace

Monografie

 • Fiala Jiří a kol.: Univerzita v Olomouci 1573-2013. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2013, 192 stran.
 • Fiala, Jiří - Spurný, Miroslav: O moravských zločinech a trestech.  Olomouc, Vlastivědné muzeum v Olomouci 2012, 100 stran.
 • Jiří Fiala a kol.: Olomouc a Olomoučané na starých fotografiích. 2. díl. Olomouc, Danal 2012, 112 stran.
 • Václav Jaromír Picek. Typ předbřeznového lyrika. Univerzita Palackého Olomouc 1989, 220 stran.
 • Pruská invaze na Moravu v letech 1741-1742 a její soudobé kulturní reflexe. Olomouc 1997, 128 stran.
 • Albert ze Šternberka (†16. 1. 1380). Životopisný nástin. Olomouc 2001, 22 stran.
 • Dobové české slovesné reflexe slezských válek. Olomouc 2001, 155 stran.

Kapitoly v monografiích

 • Publicistika, vlastivěda, muzejnictví, beletrie, hudba a divadlo v Uničově během 2. poloviny 19. století. In: Architektura textu. Praha, Verbum 2012, s. 58-72.
 • Fiala, Jiří - Sobotková, Marie: Regionální a nadregionální aspekty barokního divadla v Olomouci. In: Jazyk, literatura a region, Univerzita J. E: Purkyně v Ústí nad Labem, s. 102-108.
 • 33 olomouckých NEJ (Priority, unikáty a kuriozity města Olomouce) - 33mal Olmützer Bestes (Sehenswürdigkeiten, Unikate und Kuriositäten der Stadt Olmütz) - 33 Bests of Olomouc (Priorities, Rarities and Curios of the Town Olomouc). Autoři: Michal Bartoš, Václav Burian, Naďa Derková, doc. PhDr. Jiří Fiala, CSc., Ing. Ludmila Grecmanová, Mgr. Vlasta Kauerová, PhDr. Karel Müller, prof. PhDr. Eduard Petrů, CSc., Michal Soukup, PhDr. Vladimír Spáčil, dipl. technik Svatopluk Štěrba a PhDr. Pavel Urbášek. Olomouc 1996, 204 strany.
 • Olomoucké proměny. (Se Z. Kašparem.) Olomouc 2000, 158 stran. 2., upravené a doplněné vydání. Olomouc 2002, 3., upravené a doplněné vydání pod titulem Olomoucké proměny 2006, Olomouc 2006.
 • Fiala, J. a kol.: Jezuitský konvikt. Sídlo Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc Univerzita Palackého 2002, 416 stran.
 • Moravský osvícenec Josef Vratislav Monse (1733-1793). S Martinou Novákovou. Olomouc 2003, 131 stran.
 • Romuald Promberger. In: Osobnosti Olomouckého kraje, Olomouc 2008, s. 97-98.
 • Jiří Fiala a kol.: Olomouc ve víru válek (od počátků do zrušení olomoucké pevnosti). Olomouc Danal 2009, 144 strany.
 • Jiří Fiala a kol.: Univerzita v Olomouci (1573–2009). Olomouc Univerzita Palackého 2009, 181 stran.
 • Jiří Fiala - Zdeněk Kašpar a kol.: Chrámy, kostely, svatyně a kaple v Olomouci. Olomouc Danal 2008, 208 stran.
 • Jiří Fiala a kol.: Olomouc ve víru válek (od počátků do zrušení olomoucké pevnosti). Olomouc Danal 2009, 144 strany.
 • Jindřich Schulz a kol.: Dějiny Olomouce I, II. Olomouc Univerzita Palackého 2009, 630+590 stran.
 • Jiří Fiala: Olomouc a olomoucká univerzita v datech. - Ołomuniec i uniwersytet ołomuniecki w datach. In: Marie Sobotková a kol.: OLOMOUC/OPOLE Dvě univerzitní města - OŁOMUNIEC/OPOLE Dwa miasta uniwersyteckie. Olomouc Anag 2010, 168 stran. S. 4-23, 96-116. ISBN 978-80-7263-612-9.
 • Jiří Fiala, Zdeněk Kašpar, Jan Štěpán: Voda pro Olomouc (Z historie zásobování města Olomouce vodou). Olomouc Danal 2010, 108 stran ISBN 978-80-85973-70-9.
 • Jiří Fiala: Matrika olomoucké akademie z roku 1640. In: Elbl. M. - Jakubec, O. (eds): Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. Olomouc Muzeum umění v Olomouci 2010, s. 30-35.
 • Jiří Fiala: Město Olomouc v letech 1620-1780. In: Jakubec, O. a kol.: Olomoucké baroko. Historie a kultura. Olomouc Muzeum umění v Olomouci 2011, s. 21-33.
 • Jiří Fiala - Marie Sobotková: Barokní divadlo v Olomouci. In: Jakubec, O. a kol.: Olomoucké baroko. Historie a kultura. Olomouc Muzeum umění v Olomouci 2011, s. 211-226.
 • Jiří Fiala a kol.: Olomouc a Olomoučané na starých fotografiích. Olomouc, Danal 2011, 110 stran.
 • Jiří Fiala – Miroslav Spurný: O moravských zločinech a trestech. Olomouc, Vlastivědné muzeum v Olomouci 2012, 100 stran.

Studie za posledních pět let

 • Uničov 1770: politika a divadlo. In: Filologie, areál a praxe. Inovativnost v současných filologických oborech. Praha, Verbum 2012, s. 127-140.
 • Krótko o czeskich przekładach polskiej poezji romantycznej. In: Literatura polska w Zwiecie - Zagadnienia recepcji i odbioru. Katowice 2006, s. 258-267.
 • Z kronikářských ohlasů vraždy Václava III. Vlastivědný věstník moravský LVIII, 2006, č. 3, s. 225-241.
 • Hra jako životní postoj v českých a polských textech o Eulenspieglovi ze 16. a 17. století. S Marií Sobotkovou. In: Homo ludens v literatuře. Opava 2006, s. 83-96.
 • Olomoucké špitály a nemocnice. In: Almanach ke 110. výročí nemocničního areálu na Tabulovém vrchu v Olomouci, s. 4-8.
 • Neznámé plány staré jezuitské koleje, školní budovy a kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci. S L. Mlčákem. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Společenské vědy, č. 292, 2006, s. 3-28.
 • Z milostných slastí a strastí „Otce národa". Rozrazil 2006, č. 10, s. 63-65
 • Politické písně na lidovou notu. Listy, roč. 2006, č. 10, s. 69-74.
 • Od diaria k blogu. In: Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu, sv. III. Žánry živé, mrtvé, revitalizované. Slezská univerzita v Opavě 2006. S. 40-57 ISBN 80-7248-398-6 (spolu s Marií Sobotkovou).
 • Z českých jezuitských elogií 17. století. S M. Sobotkovou. - In: Studia Bohemica X, AUPO, Fac. phil., Philologica 91 - 2007, Bohemica X (2007) - 2007, Olomouc 2007, s. 175-196, ISBN 978-80-244-1717-2.
 • Moravský osvícenec Josef Vratislav Monse (1733-1793). In: Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. Univerzita Palackého Olomouc 2006, s. 17-28, ISBN 80-244-1565-8.
 • P. Daniel Kirchner, S.J. (* 1583 Kladsko - x 18. 10. 1640 Brno). In: Kladský sborník VII, Univerzita Hradec Králové 2006, s. 207-216, ISBN 80-903505-6-8.
 • P. Emmanuel de Boye, S.J., v Olomouci (Ze života jezuitského hodnostáře). In: Bohemica litteraria, sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, V 8, Masarykova univerzita Brno 2007, s. 57-73, ISBN 978-80-210-4397.
 • Z historie katovského řemesla v Olomouci, I. Olomoučtí kati a katovna. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2007, č. 294, s. 36-49, ISSN 1212-1134.
 • Počátky jezuitského školství na Moravě. Rozrazil, roč. 2007, č. 7, s. 31-34, ISSN 1801-4755.
 • Olomoucké šibenice. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis. 7/2007. Sborník k 70. narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc. 455-462Opava 2007, s. 455-461. ISBN 978-80-7248-448-5.
 • O czeskim humorze pijackim. In: Oblicza humoru. Tom II. Uniwersytet Słąski w Katowicach. Katowice 2008, s. 36-52. ISBN: 978-83-927132-0-3 (spolu s Marií Sobotkovou).
 • Dobrovský a Monse. In: Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. Olomouc 2008, s. 10-21. ISBN 978-80-244-1906-0.
 • P. Timotej Raisky, S.J., olomoucký univerzitní rektor a český jezuitský provinciál. In: Sborník prací FF brněnské univerzity, roč. LVI, řada literárněvědná bohemistická (V), č. 10, series Bohemica litteraria, Milanu Suchomelovi k osmdesátinám. Masarykova univerzita Brno 2008, 101-122, ISBN 978-80-210-4686-3.
 • Město Olomouc za působení Josefa Dobrovského v generálním semináři na Hradisku. In: Slavistika dnes. Kolektivní monografie. Masarykova univerzita Brno 2008, s. 35-46, ISBN 978-80-210-4545-3.
 • O aforistice, najmě české a polské. In: Academia 2008, ISBN (s Marií Sobotkovou).
 • Z historie katovského řemesla v Olomouci. II. Olomoucká popraviště a popravy. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2008, č. 296, s. 71–92.
 • O czeskim humorze pijackim. (S M. Sobotkovou.) In: Oblicza humoru II. Katowice 2008, s. 36–52.
 • Z historie katovského řemesla v Olomouci. III. Popravy v Olomouci za nacistické okupace Československa v letech 1945–1948 a během činnosti zdejšího Mimořádného lidového soudu v letech 1945–1948, 2009, č. 298, s. 61–86.
 • Oslavy osvobození Olomouce z pruského obležení roku 1758. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2008, č. 296, s. 3–22, II, č. 298, 2009, 3–16, s. 105–133.
 • Počátky studia práv na jezuitské univerzitě v Olomouci. In: Olomoucké právnické dny 2008, Sborník příspěvků z konference. Olomouc 2008,
  s. 11–16.
 • Královské městské divadlo v Olomouci za „Jara národů“ roku 1848. Pramenná studie. Bohemica Olomucensia. Litteraria. Roč. 2009, č. 1, s. 102–131, 219–220.
 • Tykání, vykání, onkání a onikání v překladu divadelní hry Johanna Christiana Krügera Herzog Michel (1750) pořízeném Janem Josefem Zebererem pod titulem Kníže Honzík (1771). S Marií Sobotkovou. In: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2. – 4. září 2009. 2. díl  – část literárněvědná. Ústí nad Labem 2009, s. 41–49.
 • Anekdoty o spisovatelích. (S Marií Sobotkovou.) In: Metamorfozy gatunków w kontekście środkowoeuropejskim. Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu IV. Žánr - ponorná řeka Gatunek - rzeka podziemna. University of Bielsko-Biała, Verbum Praha 2009, s. 61-76.
 • Przegląd czeskiej aforystyki. (S Marií Sobotkovou.) In: Oblicza humoru III. Warszawa Polskie Towarzystwo Sociologiczne 2009.
 • Olomoučtí jezuité a víno. (S Marií Sobotkovou.) In: Víno jako multikulturní fenomén. Olomouc, Societas Scientiarum Olomoucensis II 2010, s. 19-41.
 • Středověká Olomouc jako česko-německo-židovský kulturní areál. In: Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. Brno Tribun EU 2011, s. 315-324. Přetištěno pod titulem Olomoucká multikulturní tradice již od středověku in: Krok, Kulturní revue Olomouckého kraje 8/2011, č. 3, s. 26-34.
 • Komeniolog Karel Hádek - Ad annum septuagesimum! (S Marií Sobotkovou.) Studia Comeniana et historica, XXXX - 2010, č. 83-84, s. 233-235.
 • Dopisy Leopolda Mozarta z Olomouce. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Společenské vědy, 2010, č. 300, s. 101-116.
 • Lavírované perokresby Friedricha Bernharda Wernera (1690-1776) z Českého Slezska. (S Marií Sobotkovou.) In: Slezsko v proměnách času - Śląsk przez wieki, Olomouc, Vědecká knihovna v Olomouci 2011, s. 14-19.
 • Z humoru obscenicznego w czeskich i morawskich piosenkach narodowych. (S Marií Sobotkovou.).
  In: Oblicza humoru, Tom V. Warszawa, Polskie Towarzsystwo Socjologiczne 2011, s. 122-146.
 • „Zlá jest novina, když nemají v domě vína." Topos „víno" v českých barokních kázáních. (S Marií Sobotkovou.) In: Víno jako multikulturní fenomén. Olomouc, Societas Scientiarum Olomucensis II 2011, s. 198-210.
 • Innovation in the Study of Polish Philology at the Philosophical Faculty, Palacký University Olomouc.
  (S Marií Sobotkovou,) In Janicki, Jarosław (ed.): Challenges for Foreign Philologies. Part 1: The Bologna Process and New Curricula. Bielsko-Biała, ATH Promix 2011, s. 98–108.
 • Spal bych, spal bych, žena mi nedá… In: Musica Folklorica: Spal bych, spal bych, žena mi nedá… Sleeve-note CD, Brno, Indies Scope, 2011.
 • Knižní edice českých kramářských písní. In: Lucie Uhlíková – Marta Toncrová (eds): Hudební a taneční folklor v ediční praxi. Edice Kultura – Společnost – Tradice IV. Praha, Etnologický ústav etnologie AV ČR, 2011, s. 81–90.
 • Všichni svatí Viktorové. (S Marií Sobotkovou.) In: Bok, Václav – Fiala, Jiří – Chýlová, Helena (eds): Viator Pilsnensis neboli plzeňský poutník. Literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. 9–29.

Edice

 • Novina z francouzské krajiny. Antologie českých kramářských písní a lidových pamětí o Francouzské revoluci a napoleonských válkách. Praha 1989, 240 stran.
 • Mozart a Olomouc. Sborník studií k 200. výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta. K vydání připravili Jiří Fiala a Jana Krejčová. Olomouc 1991, 80 stran.
 • Jiřímu Suchému. Redigoval Jiří Fiala. Olomouc 1991, 55 stran.
 • Mozart und Olmütz. Herausgegeben von Jiří Fiala und Jana Krejčová. Olomouc 1992, 94 stran.
 • Armjanskoe radio otvečaet - Rádio Jerevan odpovídá. Soukromý tisk. Olomouc 1995, 115 stran.
 • Adam Mickiewicz. Texty a kontexty. Redigovali M. Sobotková a J. Fiala. Olomouc 1999, 188 stran.
 • Studia Bohemica VIII. AUPO Fac. phil., Philologica 72. Redigovali Jiří Fiala a Josef Jodas. Olomouc 2000, 195 stran.
 • Nová generace české polonistiky. Redigovali M. Sobotková a J. Fiala. Olomouc 2001, 244 stran.
 • České písně ze slezských válek. Olomouc 2001, 332 strany.
 • Olomoucké veduty z díla Friedricha Bernharda Wernera. Olomouc 2003. 10 grafických listů formátu A4, 4 strany komentáře.
 • Studia Moravica I. AUPO Fac. phil., Moravica I, Olomouc 2004. Redigovali Jiří Fiala, Jana Kolářová a Jana Vrajová. Olomouc 2004, 400 stran.
 • Studia Moravica II. AUPO Fac. phil., Moravica 2, Olomouc 2004. Hlavní redaktor (uspořadatel) Jiří Fiala. Olomouc 2004, 304 strany.
 • Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Bratislava, Sme 2004, 868 stran.
 • Karel Čapek: Krakatit - Povídky z jedné a druhé kapsy. Bratislava, Sme 2005, 702 strany.
 • Božena Němcová: Babička - Chyže pod horami - Pohorská vesnice. Bratislava, Sme 2005, 485 stran.
 • Jan Neruda: Povídky malostranské. Bratislava, Sme 2006, 310 stran.

 

 

Členství

 • 1997 (dosud): člen redakční rady Žurnálu Univerzity
 • Palackého v Olomouci
 • 2003 (dosud): člen oborové rady doktorského studijního programu Česká literatura na Filozofické fakultě UP v Olomouci
 • 2003 (dosud): člen oborové rady doktorského studijního programu Teorie literatury na Filozofické fakultě UP v Olomouci
 • 2006 (dosud): člen oborové rady doktorského studijního programu Dějiny české literatury na Filozofické fakultě MU v Brně
 • 2009 (dosud): člen redakční rady časopisu Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, řada společenskovědní

Granty

 • Výzkumný záměr Ministerstva mládeže a tělovýchovy České republiky MSM152100017 – Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, 1999-2004
 • Socrates Programme - Slavic Networking - Linguistic and Cultural Integration, Slavic Networking Lingua Project - jazyková a kulturní integrace - slavistická síť, 2004-2007
 • Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt Česko-polské kulturně vzdělávací partnerství Olomouc - Opole. 2007-2013
 
Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 16. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: