Členové

doc. PhDr. Božena Bednaříková, Ph.D.

BEDNAŘÍKOVÁ Božena, doc. PhDr. Ph.D. docentka
doc. PhDr. Božena Bednaříková, Ph.D.
funkce
docentka –

 

Výuka v bakalářském programu:

Morfologie

Stylistické hodnocení překladu

Praktická cvičení z tvarosloví

Gramatika a stylistika pro nebohemisty

Čeština - jak ji aktuálně užíváme

Výuka v magisterském programu:

Současné gramatické popisy

Výuka v doktorském programu:

Slovo a jeho struktura

Čeština pro doktorandy

 

telefon
585 633 145
e-mail
adresa
Místnost: 2.16,Křížkovského 10,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

úterý: 9.45 - 10.45

čtvrtek: 10.30 - 11.30

Jinak (a nejlépe) dle dohody prostřednictvím mailu:

bozena.bednarikova@upol.cz

Osobní informace

 • od r. 2009: docentka katedry bohemistiky FF UP
 • 2007-2010: zástupkyně vedoucího katedry bohemistiky FF UP
 • 2005-2006: vedoucí sekce aplikované bohemistiky katedry bohemistiky FF UP
 • 2001-2009: vedoucí lingvistické sekce katedry bohemistiky FF UP (později přejmenováno na sekci jazykovědné bohemistiky)
 • 1989-2001: tajemnice lingvistické sekce katedry bohemistiky FF UP
 • 1989-2009: odborná asistentka katedry bohemistiky FF UP
 • 1985-1988: asistentka katedry bohemistiky FF UP

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

 • morfologie (nauka o vnitřní struktuře slova)
 • současné gramatické popisy
 • translatologie a stylistické hodnocení překladu
 • čeština jako cizí jazyk
 • čeština pro cizince

Další odborné aktivity:

od 2014: member of the Scientific Advisory Board of the linguistic journal Zeitschrift fur Slavistik, ISSN 0044-3506.

od 2012: Subject Board Member of the doctoral program Czech Language (University of Ostrava)

od 2012: member of the board for CASA E-Leadership (ISSN 1935-4819)

od 2010: member of the editorial board of the journal Krajiny češtiny (Czech Ministry of Education), ISSN 1804-3283

od 2010: external cooperation with the editorial board of the journal Korpus – gramatika –  axiologie (Institute for the Czech Language, Academy of Sciences)

od 2010: external evaluator of the grant projects: Grant Agency of Charles University, Grant Agency of Slovak Academy of Science)

2010: habilitation committee member, Prešovská univerzita, Slovakia

od 2009: board member for Doctoral Dissertation (University of  Péter Pázmány, Budapest – Piliscsaba, Hungary, and University of Prešov, Slovakia

2008–2009: mentor for Training Programme ERASMUS – Université de Paris – Sorbonne/France

od 2008: chair of the Olomouc branch of the Linguistic Association of the Czech Republic

od 2008: external cooperation with the editorial board of the journal Slovo a slovesnost

od 2006: team member for creating the tests of the Czech language and certified examinator ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages)

2002 – 2005: member of the Terminology Committee (Czech Ministry of Education)

od 2000: head of the organizing team of the conference: International Meeting of Young Linguists

 

od 1990: instructor and lecturer at the Summer School of Slavonic Studies

Přednášková činnost v zahraničí (2005–2015):

June/2015: University of Jena – lectures on Czech Grammar and Stylistics

November/2014: Universita la Sapienza (Rome, Italy) – lectures on Czech grammar

October/2014: Universita degli Studi di Udine (Udine, Italy) – course: Lingua ceca

April/2014: University of Viena (Viena, Austria) – course: Word and Its Structure

October/2013: Universita degli Studi di Udine (Udine, Italy) – courses: Lingua ceca, Traduzione

October–November/2012: Universita degli Studi di Udine (Udine, Italy) – courses: Lingua ceca, Traduzione

October/2011: Universita degli Studi di Udine (Udine, Italy) – courses: Lingua ceca, Traduzione

June/2011: University of Potsdam (Potsdam, Germany) – lectures on Czech grammar

March/2011: University of Péter Pázmány (Budapest – Piliscsaba, Hungary) – lectures on Czech grammar

October/2010: Universita degli Studi di Udine (Udine, Italy) – course: Lingua ceca

October/2009: Universita degli Studi di Udine (Udine, Italy) – course: Lingua ceca

June/2008: Georg-August University of Göttingen (Göttingen, Germany) – lectures on Czech grammar

March/2008: University of Bucharest (Bukurest, Romania) – lectures on Czech grammar

October/2007: University of Péter Pázmány (Budapest – Piliscsaba, Hungary) – lectures on Czech grammar

March/2007: University of Ljubljana (Ljubljana, Slovenia) – lectures on Czech grammar

 

March/2006: University of Péter Pázmány (Budapest – Piliscsaba, Hungary) – lectures on Czech grammar

Zahraniční stáže (2005–2015):

June/2013: Reykjavik University (Reykjavik, Island) – Academic and Teaching Methods and Modernisation of the Curriculum/University Didactics

March/2012: University of Ljubljana (Ljubljana, Slovenia), grant project ESF

September/2006: University of Pécs (Pécs, Hungary), ECL

November/2005: University of Groningen (Groningen, Netherlands), EUROCULTURE

March/2005: University of Malta, Inlingua (Valleta, Malta)

 

February/2005: University of Bologna (Bologna, Italy)

 

Zahraniční konference (2005–2015):

2015: 8th Annual International Conference on Languages & Linguistics, Athens Institute for Education and Research, Athens, Towards the Normative Theory of Mass Media and Its Compatibility with Functional Stylistics (peer reviewed conference)

 2014: ASLA 2014, Stockholm, Sodertorn University, Stockholm – Flemingsberg, Identity of TV news reporting and information quality violations (peer reviewed conference)2014: 4th INTERNATIONAL CONFERENCE , ANDALUSIAN SYMPOSIA ON SLAVIC STUDIES, GranaSlavic2014, Universidad de Granada, Morphology in the academic grammar of Czech and beyond (peer reviewed conference)

2013: E-Leader conference, CASA (Chinese American Scholars Association), Ljubljana (Slovenia) 3. – 5. 6. 2013, paper: Information quality violations in the mass media and its impact on communication. (peer reviewed conference)

 

2012: E-Leader conference, CASA (Chinese American Scholars Association), Berlin, 4. – 6. 6. 2012, paper: Celebrating EUROMOSAIC vs. language policies. The case of the Czech language. (peer reviewed conference)

2012: LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI, University of Ljubljana,  19. 3. 2012, Projekt sodobne češke slovnice (na primeru morfologije, besedotvorja in leksikologije).


2010: 5th Annual Slavic Linguistic Society Conference (University of Chicago, Chicago, USA), paper: The Morphology – Syntax INTERFACE (peer reviewed conference)

2010: GLS 2010: Sound, Structure, Meaning (Georgetown University, Washington, D.C., USA), poster presentation: Reflection of the „Natural Course of the World“  (peer reviewed conference)

2010: 24th Scandinavian Conference of Linguists (University of Eastern Finland, Joensuu, Finsko), paper: The Morphology – Syntax Interface in Inflectional Languages  (peer reviewed conference)

 

2010: Central Europe MEETING. International conference in Udine (Universita degli Studi di Udine, Udine, Itálie), paper: ECL Language tests and the possibility of cooperation in testing Czech for foreigners invited speaker

Vzdělání

 • 2009: ukončení habilitačního řízení a jmenování docentkou pro obor Český jazyk, FF UP v Olomouci
 • 1998: ukončení kombinovaného postgraduálního doktorského studia ve studijním oboru Český jazyk (Dr.), FF UP v Olomouci
 • 1985: státní rigorózní zkouška (PhDr.) v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – čeština, FF UP v Olomouci
 • 1984: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – čeština – angličtina, FF UP v Olomouci

Publikace

Monografie

 • Bednaříková, B. 2009. SLOVO a jeho KONVERZE. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 253 pp. ISBN 978-80-244-2220-6. Zpracování a vydání publikace bylo umožněno díky finanční podpoře MŠMT v rámci Rozvojového programu č. 9 projektu FF UP: Podpora excelence vědeckých a pedagogických publikačních výstupů pracovníků FF UP.
 • MROZKOVÁ, I. – BEDNAŘÍKOVÁ, B.: Introduction to Leadership Communication. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4304-1.

  BEDNAŘÍKOVÁ, B. – HERNANDEZOVÁ, P. (eds.): Od slova k modelu jazyka. Sborník z 13. Mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3960-0. 

Studie uveřejněné v zahraničí (2010-2015)

 • BEDNAŘÍKOVÁ, B. – JÍLEK, V.: Information quality violations in the mass media and its impact on communication. In: E-Leader International Journal, Volume 8, Number 2, 2013, www.g-casa.com , ISSN: 1935-4819, approved by United States Library of Congress, 1–8.

  BEDNAŘÍKOVÁ, B. – JÍLEK, V.:  Information quality violations in the mass media and its impact on communication (PowerPoint Presentation). In: E-Leader International Journal,  CD ROM, New York: CASA, 2013, ISSN 1935-4800, the US Library of Congress approved ISSN, 1–27.

  BEDNAŘÍKOVÁ, B.: Celebrating EUROMOSAIC vs. language policies. The case of the Czech language. Refereed Program of the E-Leader Conference at Berlin, Germanyhttp://www.g-casa.com, ISSN 1935-4819, Chinese American Scholars Association, New York, New York, USA, June 2012.

 • Bednaříková, B. 2010. „O lexikální morfologii.“ In: Človek a jeho jazyk. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV (v tisku)

Studie uveřejněné v ČR (2010-1015)

BEDNAŘÍKOVÁ, B.: Janua linguarum or At the beginning was the word. In: Roman O. Jakobson: A Work in Progress (eds. Tomáš Kubíček – Andrew Lass), Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, 121−131.  ISBN 978-80-244-4386-7.

 • BEDNAŘÍKOVÁ, B.: O Komárkově teorii morfologie. Slovo a slovesnost 75, 2014, 200−219. 

  BEDNAŘÍKOVÁ, B.: Druhý ročník celostátního kola soutěže Student a věda – lingvistika (Olomouc 2012). Jazykovědné aktuality L, 2013, 69–72, ISSN 1212-5326.

  BEDNAŘÍKOVÁ, Božena. Proč lexikální morfologie? In: Darina Hradilová (ed.) Proměny slova. Olomouc: VUP, 2013, 80–85. ISBN 978-80-244-3489-6.

  STŘÍTESKÁ, J. – BEDNAŘÍKOVÁ, B.: Proč jsou vůbec rozdíly v české a slovinské valenční teorii? Bohemica Olomucensia 4, 2012, 293−302.

  BEDNAŘÍKOVÁ, B.: Towards (Proto)typing of Morphological Processes. Czech and Slovac Linguistic Review I. 2011, 44–52, ISSN 1805-1502.

 • Bednaříková, B. 2010. SLOVO(tvorba) a TEXT. Pp. 123–128 in Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. – Havlová, E. (eds.) Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1756-5. Publikace příspěvku umožněna díky finanční podpoře MŠMT v rámci Rozvojového programu č. 9 projektu FF UP: Podpora excelence vědeckých a pedagogických publikačních výstupů pracovníků FF UP.
 • Bednaříková, B. 2010. Slovotvorba v nových učebnicích pro gymnázia. Pp. 19–23 in Kusá, J. – Sláma, J. (eds) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-2435-4. Publikace příspěvku umožněna díky finanční podpoře MŠMT v rámci Rozvojového programu č. 9 projektu FF UP: Podpora excelence vědeckých a pedagogických publikačních výstupů pracovníků FF UP.
 • Bednaříková, B. 2010. Nad aktivitami olomoucké pobočky Jazykovědného sdružení ČR. Pp. 135–138 in Komárek, K. (ed.) Bohemica Olomucensia 3 – Linguistica. Olomouc: Univerzita Palackého. ISSN1803-876X.
 • Bednaříková, B. 2010. Desetiletí „mladých lingvistů“. Pp. 11–15 in Polách, V. (ed.) Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Juvenilia. Olomouc: Univerzita Palackého. ISSN0231-634X.

Učebnice, skripta (2010-2015)

         BEDNAŘÍKOVÁ, B. – SOVOVÁ, J. – SCIORTINO DRLÍKOVÁ, D.: FLIP (your) TEACHING! Učíme (se) česky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4327-0.

 • Bednaříková, B. a kol. 2011. Cvičebnice morfologie (se zaměřením na flexi přejatých slov). Olomouc: Univerzita Palackého. 

Recenze, ostatní

 • Kroměřížská obrazárna. Katalog sbírky obrazů arcibiskupského zámku v Kroměříži. (Ed. Milan Togner). Kroměříž, 1998. (jazyková redakce)
  Komárek, M.: Autosemantic Parts of Speech in Czech. In: Prague Linguistic Circle Papers, Volume 3, Amsterdam/Philadelphia, 1999, 195-210. (transl. Božena Bednaříková)

Členství

 • od r. 2011: předsedkyně oborové rady doktorského studijního programu Český jazyk
 • od r. 2010: členka oborové rady doktorského studijního programu Český jazyk
 • od r. 2010: členka Slavic Linguistic Society
 • od r. 2009: externí spolupráce s redakční radou čas. Korpus – gramatika - axiologie (posudky rukopisů)
 • od r. 2009: členka redakční rady časopisu Krajiny češtiny
 • od r. 2009: členka habilitační komise – Český jazyk (FF UP)
 • od r. 2008: předsedkyně olomoucké pobočky Jazykovědného sdružení ČR
 • od r. 2008: externí spolupráce s redakční radou čas. Slovo a slovesnost (posudky rukopisů) od r. 2005: členka Komise MŠMT pro výběr zahraničních lektorů českého jazyka a literatury (později přejmenováno na Komise pro zahraniční lektoráty českého jazyka a literatury)
 • od r. 2005: členka komise pro obhajobu disertační práce a členka komise pro státní doktorskou zkoušku – Český jazyk  (PdF UK, University of  Péter Pázmány, Budapešť - Piliscsaba, Maďarsko, FF UP)
 • od r. 2005: členka Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
 • 2002-2005: členka Terminologické komise při JS ČR (za podpory MŠMT)
 • 1999-2009:  jazyková redaktorka časopisu Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné
 • od r. 1986: členka Societas Linguistica Europaea
 • 1986-2008: vědecká tajemnice olomoucké pobočky Jazykovědného sdružení ČR

Granty

  1. FF_2013_036 - Taxonomie jazykových prostředků porušujících normu v mediálním zpravodajství - analytický nástroj hodnocení zpravodajské produkce, jeho aplikace, hlavní řešitelka

   

  2.     FRUP_2014_2_03 - Rozvojový projekt v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP):Rozvoj komunikační kompetence a stylizačních dovedností zahraničních studentů humanitních oborů, hlavní řešitelka

   

  3.     ESF projekt – Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech, C7.1.07/2.2.00/28.0178 (odpovědná řešitelka: Mgr. Lenka Pořízková, Ph.D.) - garantka modulu, odborná pracovnice pro modularizaci a odborná pracovnice pro přípravu a realizaci celouniverzitních předmětů typu C

   

   

 • 2010-2013: ESF projekt - Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů, CZ.1.07/2.2.00/15.0275 – koordinátora pro externí lektory a autory textů
 • 2009: udělení finanční podpory MŠMT v Soutěži rozvojových projektů na rok 2009  (Rozvojový program č. 9 projektu FF UP v Olomouci): Podpora excelence  vědeckých a pedagogických publikačních výstupů pracovníků FF UP
 • 2009 - 2012: ESF projekt pro inovaci studijních programů: Čeština pro třetí tisíciletí, hlavní řešitelka podprojektu Morfologické, ortografické a  ortoepické adaptace přejatých apelativ a proprií (s využitím korpusů /např. ČNK, Olomouckého mluveného korpusu/ / a programu http://morfeo.centrum.cz)
 • 2008: KJB901380702 “Language Contact between Spanish, Guaraní and Czech in Paraguay” (grant AV ČR), odborná konzultantka
 • 2007- 2008: ESF projekt v Opatření 3.2, grant Inovace studijních programů bohemistiky    s ohledem na potřeby soudobé informační společnosti (lektorka, korektorka)
 • 2001 – Vnitřní grant FF UP Zpracování elektronické verze speciálního slovníku    češtiny pro cizince (hlavní řešitelka)
 • 2000 – Vnitřní grant UP Zpracování speciálního slovníku češtiny pro cizince (hlavní           řešitelka)
 • 1998 – Vnitřní grant FF UP Čteme akademickou mluvnici češtiny (hlavní řešitelka)
 
Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 16. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: