Komárkova jazykovědná Olomouc

KJO_pozvanka.pdf

Druhý ročník sympozia se bude konat 19. 10. 2017.

Umění a kultury střední Evropy

Mezinárodní mezioborové sympozium UKSE probíhá každoročně v březnu, http://strednievropa.webnode.cz/

Mezinárodní setkání mladých lingvistů

Mezinárodní lingvistická konference probíhá každým rokem v květnu, http://mladilingviste.upol.cz/

 

Katedra pořádá také jednorázová sympozia věnovaná významným osobnostem lingvistiky nebo literární vědy, vybraným tématům apod.

Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuempty_pageEN
Aktualizováno: 1. 8. 17, vytvořeno: 16. 9. 11,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: