Postupová zkouška pro 1. a 2. roč. doktorského studia

Milé kolegyně, milí kolegové, 

postupová zkouška pro 1. a 2. ročník doktorského studia v DSP Český jazyk se bude konat 1. září 2017 v 10 hod. v posl. 3.02. 

Do 20. srpna 2017 zašlete prosím k postupové zkoušce seminární práci (cca 20 stran). 

U 1. ročníku se očekává především rozpracování teoretického podkladu + dílčí ukázky výzkumu, u 2. ročníku výsledky dosavadního výzkumu + pokus o analýzu a předběžnou syntézu. Nezapomeňte na seznam literatury.

Seminární práci zašlete na mou adresu + na adresu tajemníka dr. Línka, a to v elektronické verzi jako přílohu mailu. V tištěné verzi pak odevzdejte práci na sekretariátu katedry (stačí v den zkoušky). 

Pro postupovou zkoušku si prosím připravte prezentaci v PowerPointu (popř. v Presi), a to asi na 5-10 minut.

doc. PhDr. Božena Bednaříková, Dr.

Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 30. 8. 17, vytvořeno: 22. 6. 16,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: